Problem som behöver tas om hand

Mästaren – genom Benjamin Creme

Utan risk för att bli motsagd kan man säga att allt inte står rätt till i världen. Till exempel växer klyftan mer och mer mellan de mycket rika och de hopplöst fattiga. Denna extrema obalans är inte hälsosam för något samhälle. Visserligen delar några få medlemmar av den rika gruppen verkligen med sig av sitt välstånd till de fattiga, men i allmänhet strävar de mycket rika efter att bli ofantligt rika, till allas nackdel.

Den ständigt ökande kommersialiseringen av varje aspekt av livet idag, är i sig själv en ”tidsinställd bomb”, vars sprängkraft kommer att få den nuvarande ekonomiska strukturen på knä. Denna tid ligger inte långt borta. Så stora är spänningarna orsakade av denna djupgående materialism, att jämvikten är ansträngd till bristningsgränsen. De flesta människor är omedvetna om dessa krafter, så djupt involverade är de i uppbyggandet av denna anspänning.

På grund av detta kommer mänskligheten att presenteras för den enda naturliga vägen: att införa principen om fördelning. Alltmer drivs mänskligheten mot denna insikt, hur långt de än är från att den faktiskt manifesteras.

Samtidigt fortsätter de ekologiska problemen som världen står inför att nå klimax. De flesta länder erkänner idag att den globala uppvärmningen är allas problem. Frågan som delar nationerna är om och i vilken utsträckning människan är ansvarig. Den klokaste vägen som människan kan följa är att anta att de är ansvariga för det mesta av belastningen på klimatet och att vidta alla praktiska åtgärder för att rätta till problemen. Några nationer gör förvisso så, men inte alla. Vårt råd är att mänsklighetens handlingar, och brist på handlingar, är ansvariga för 80 procent av problemen och att människan för sin egen och sina barns skull inte får spara på någon ansträngning för att lätta på belastningen. Var förvissad om att vi kommer att hjälpa dem, men de måste ta sitt ansvar.

I och med kollapsen av världsekonomin kommer människor att inse att de hör samman. Denna insikt kommer att ha en djupgående effekt på deras attityd till krig. De kommer att inse att de är sammanbundna i en kamp för överlevnad, och Maitreyas ord kommer att ljuda ännu högre i deras sinnen. Fördelning, rättvisa och frihet kommer att växa i människors sinnen som kraftfulla symboler för framtiden, som självklara rättigheter för alla och vägen till riktiga relationer.