Mänskligheten vaknar upp

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Inom kort, kommer mänskligheten inse att Kristus, eller någon liknande andlig person, lever bland oss. Gensvaret på de intervjuer som Maitreya hittills har givit på TV, har blivit så stort att en kraftfull tankeform nu växer fram: tron på att den välsignade tiden har kommit när den forna tidens Lärare har återvänt. Denna förväntan sveper nu fram över världen.

I många länder, t ex Brasilien, Kina och Ryssland, finns det en växande känsla av att världen mycket snart kommer att vakna upp till nyheten av att Läraren är här eller på väg. Denna företeelse beror naturligtvis på den inverkan som Maitreyas framträdande på TV har haft hittills och på det trofasta förberedelsearbetet som utförts av engagerade grupper världen över.

Denna nyhet bör uppmuntra dessa orubbliga tjänare att fortsätta sina insatser och om möjligt fördubbla dem. Vi, era Äldre Bröder, är väl medvetna om den påfrestning som dessa långvariga insatser har medfört för grupperna och Vi lovordar det arbete som pågått i många år. Det kommer snart att visa sig, att dessa insatser inte varit förgäves.

Från och med nu bör de som är engagerade i förberedelsearbetet möta en större öppenhet och beredskap för en tro på att Lärarens återkomst är nära förestående; att människor är redo för en förändring; att en ny värld håller på att formas; och att fördelning och rättvisa, frihet och glädje väntar alla människor.