Förändringens dynamik

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Om människor kunde se de extraordinära händelser, som sker idag i många delar av världen, skulle de inse att Tillkännagivandets dag inte kan vara långt borta. De skulle se tusentals människor som marscherar för att kräva en förändring, ett bättre liv och en ny inställning till livet, som kommer att garantera arbete och föda till deras familjer, den sjukvård de behöver och rätt till medbestämmande i deras egen framtid.

Det görs nu upp många planer, som kommer att uttrycka dessa idéer: grupper och individer över hela världen skapar planen för en ny värld. En del är för hysteriska för att tas på allvar, men många är väl genomtänkta och erbjuder värdefulla förslag som kan skapa de nödvändiga förändringarna.

Vi, era Äldre Bröder, blir mycket uppmuntrade av dessa händelser, som klart uttrycker hur beredda människor är på förändring. Naturligtvis finns det fortfarande många som är rädda för framtiden och skrämda inför förändring, men de transformerande krafterna är nu så starka att förändringar kommer att ske, vare sig människor är redo eller ej.
Dessa transformerande drivkrafter får miljontals människor över hela världen att se ett bättre liv framöver: ett liv där fred, rättvisa och fördelning kommer att inta sina rättmätiga platser.

Vi har också Våra planer, som kommer att presenteras för människorna. Människans fria vilja kommer aldrig att kränkas och den hastighet med vilken dessa planer antas, kommer att följa denna lag. På så sätt kommer en transformation av livet på jorden att äga rum med ett minimum av splittring. Varje steg kommer att granskas av människor, så att mänskligheten själv ska kunna reglera förändringshastigheten.

Att alla inte är redo för en sådan förändring kan inte förnekas, men så stor är nödvändigheten för ett nytt och mer fredligt sätt att leva att förändringen måste komma, steg för steg, i rätt ordning. Bara på detta sätt kan en katastrof avvärjas.

När tvivlarna ser fördelarna som följer med denna metod, kommer de med glädje att acceptera det nya lugn och den harmoni, som kommer att sänka sig över jorden.