Ett historiskt val för mänskligheten

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Tiden har nu kommit för mänskligheten att göra ett historiskt val.
Människor kommer snart att inse att de måste ta ett ödesdigert beslut, ett beslut som kommer att bestämma framtiden för varje man, kvinna och barn, ja till och med för varje levande varelse på Jorden: ett val mellan kontinuerlig och evigt expanderande kreativitet på planeten Jorden, eller ett förödande slut på allt liv, det mänskliga och nivåerna under det mänskliga, på vårt planetära hem.

Människan har olyckligtvis upptäckt hemligheten med den ohyggliga kraften som ligger gömd i atomens kärna och har exploaterat den för krigföring. Eftersom mänskligheten är så separerad genom konkurrens, girighet och maktlystnad, är faran för utplåning på grund av misstag eller med avsikt, alltid närvarande. Mänskligheten måste därför finna ett säkrare sätt att leva.

Så kraftfull är människors och nationers individualitet idag, så splittrade har de blivit i sin kamp för överlevnad, att de har förlorat riktningen och snarast måste finna den igen för att överleva.

Därför har De Stora, era Äldre Bröder, försökt visa den enda vägen till fred. Vi säger att det är bara genom fördelning och rättvisa som man kan åstadkomma den fred som alla människor önskar i sina hjärtan. Vårt råd är verkligen enkelt, men än så länge så svårt för mänskligheten att förstå. Människor har gudomlig fri vilja och är herrar över sitt eget öde.

Vi råder er att ta den väg som leder till fördelning och rättvisa som är Broderskapets klädnad, utan den är människan inte en fullständig människa.