De ungas strävan

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Det lär inte komma som någon överraskning för en intelligent läsare att de nuvarande kaotiska ekonomiska och därav följande sociala förhållandena, enligt vår uppskattning inte kommer att vara mycket längre. Vi ser inte heller en plötslig omvandling och återgång till myten om ”status quo”. Miljontals människor världen över har börjat känna smaken av frihet och kommer inte att låta sig förnekas dess välsignelse länge till.

Över hela världen, speciellt bland de unga, ger man uttryck för den starka önskan efter förändring. De unga vill ha en ny sorts värld, en ny struktur som inkluderar dem och deras strävan. De strävar efter rättvisa och fördelning, meningsfullt arbete och en möjlighet att tillgodose sina familjers behov och ge dem fred. Alltför länge har de levt i fattigdom och obemärkthet, utan att kunna påverka sina egna liv.

Från och med nu måste världens regeringar verkligen ta hänsyn till dessa önskningar från den hittills tysta majoriteten, och ändra sina planer därefter. De rika ”godsägarna” kommer att finna det svårt att upprätthålla de enorma skillnaderna mellan sitt sätt att leva och den genomsnittlige ”bondens”, eftersom ropet på jämlikhet driver fram en förändring. Det kommer att stå klart att den nuvarande uppdelningen av den ekonomiska makten ligger till grund för instabiliteten i världens finanser.

Den gamla ordningen håller på att kollapsa och ingen regering kan stoppa denna process. De nya energierna från Vattumannen växer sig starkare, och bryter sönder den gamla korrupta och dekadenta ordningen. De som är unga, och unga i sina hjärtan, är de som först märker av denna nya strävan efter rättvisa. Önskan om rätta relationer väller upp starkt i de ungas hjärtan.

Under tiden fortsätter Maitreya sina framsteg bland nationerna, och talar fritt om behovet av rättvisa, fördelning och kärlek. Dessa idéer får många efterföljare när spänningarna, orsakade av dagens förhållanden, gör sig gällande världen över. I USA och Mexiko, i Brasilien och nu i Ryssland, klargör Maitreya för sina åhörare vilka alternativ mänskligheten har: att fortsätta den nuvarande sanslösa och giriga vägen mot undergång, eller att se världen som en, på väg till perfektion, som bröder och systrar; att se att bara fördelning och rättvisa kommer att ge oss den fred vi alla önskar och en värld som blomstrar enligt Planen, och på så sätt finna vår väg tillbaka till den Sanning och Skönhet vi en gång kände och värnade om.