Vart är vi på väg?

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Det blir alltmer uppenbart att dagens ekonomiska system inte längre fungerar. Alltför många människor, ja, miljontals, är utestängda från rätten till tillräckligt med föda för att upprätthålla livet. Jordens produktionsförmåga är oerhört stor, men resursfördelningen är så bristfällig och ojämlik att miljontals lider nöd och dör i onödan. Människor vet att detta är sant och ändå görs det så lite för att förhindra detta brott.

Vart är vi på väg? Hur länge till måste de fattiga lida på detta sätt? Hur länge kan världens länder stödja denna orättvisa innan en oöverskådlig katastrof ödelägger världen?

Är det inte märkligt att människor aldrig har försökt råda bot på denna eviga, tragiska situation, där miljontals människor lider och dör av brist mitt i överflödet? Den enklaste av lösningar, kan man tycka, har de som lever i överflöd aldrig kommit att tänka på. Varför visar sig inte vanlig enkel rättvisa vara lösningen? Att de rika måste dela med sig av de rikedomar de kontrollerar är inte bara förnuftigt och rättvist, utan nödvändigt för världsfreden och till gagn för alla om överlevnaden ska säkerställas.

Det är inget tvivel om att människor måste inse att rättvis fördelning inte bara är en god och rättfärdig tanke, utan är nödvändigt om mänskligheten ska överleva. Endast en klok och rättvis fördelning kommer att ge den fred som alla människor önskar sig. För utan rättvis fördelning kan tillit aldrig uppstå.

Var förvissad om att Maitreya själv kommer att tala om denna enkla sanning med människorna och öppna deras ögon för det goda som det för med sig. Bli en av Maitreyas många medarbetare, som söker visa behovet av fördelning och rättvisa. Kom ihåg att ingen människa är separerad och ensam, att alla människor, vare sig de vet det eller ej, är sammanlänkade med osynliga band på en lång resa av fortlöpande insikter. Ge upp separationens väg och bistå dina bröder och systrar på vägen.