Folkets röst förebådar framtiden

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Det blir mer och mer tydligt för många människor att den nuvarande ekonomiska strukturen i världen är i spillror och måste förändras. Så är t ex ekonomierna i USA, Europa och Japan stagnerade; och Kina, som nyss var den ekonomiska motorn, saktar in. Bara Indien, där miljoner fortfarande lever och dör i fattigdom, och Brasilien håller framgångens fana högt.

Det ska erkännas att detta är en mycket ofullständig syn på världens ekonomier men i stort sett förhåller det sig så att nationernas ekonomier avmattas och de vet inte hur de ska lyckas få dem att blomstra igen. De gamla knepen fungerar inte längre.
Universitetsutbildade är nöjda om de får jobb på barer; de fattiga är fattigare än någonsin och är tacksamma för soppköken, medelklassen försöker hålla ställningarna; de rika är rikare än någonsin men tycker att de betalar för mycket i skatt. Regeringar försöker, men deras prioriteringar är missriktade och deras metoder är inte längre relevanta för att lösa de problem som världen står inför.

Folket däremot, som lider av regeringarnas brist på handling eller felaktigt tänkande, ser tydligt sina egna behov. De söker frihet, rättvisa, rätten till arbete och en värld i fred, som deras familjer kan trivas och utvecklas i. Deras krav hörs mer och mer. Majoriteten av folket kommer inte mycket längre att kunna behärska den ilska och frustration som de har. De litar inte längre på ord och handlingar från regeringar, som görs i deras namn. För de har alldeles för ofta och länge blivit lurade och bedragna på sin födslorätt. De ser detta på ett enkelt sätt, men med klar blick, och litar inte längre på de mäktiga och rikas intriger. Folkets röst har höjts och uppmanar människor att stå upp för sig själva.

Folket, klarsynta och orädda, har sett in i framtiden och ser möjligheten att deras längtan efter en rättvis och fredlig värld ska gå i uppfyllelse. De vet att det inte kommer att hända av sig själv, utan att de tillsammans med sina bröder och systrar måste ta makten att förändra i egna händer. De vet också att vägen kan vara svår och farlig men att det eftersträvade målet är för värdefullt för att de ska misslyckas med att uppnå det, för det är målet om broderskap, rättvisa, fred och ett bättre, enklare och sannare liv för alla. De vet att ingen uppoffring är för stor för att uppnå detta och de är villiga att dö för det.

Därmed kommer världens folk att återfå sin givna födslorätt till frihet och rättvisa. Så kommer folkets röst att höras högre och klarare i månader och år framöver.