En plan för fördelning

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När människor tänker på rättvis fördelning, ser de det oftast ur ett personligt perspektiv. De ser framför sig en situation, där de personligen förväntas ge ansenliga summor pengar till människor långt borta, som de inte känner eller bryr sig om att lära känna. Men principen om fördelning kan i själva verket bara organiseras genom en global process.

Det finns flera sätt att uppnå detta, antingen helt eller delvis. Vi, era Äldre bröder, anser att följande är den mest praktiska, enklaste och mest rättvisa metoden av alla, en metod som om den antas, skulle tillfredsställa största antalet människor. Vi föreslår att varje nation ombeds att göra en inventering av sina tillgångar och sina behov, vad de producerar själva och vad de måste importera. Varje nation skulle sedan uppmanas att, som en gemensam resurs, ge det de har i överskott och på så sätt skapa en omfattande internationell resurs som alla kan få ta del av. Naturligtvis skulle de stora utvecklade länderna ge större bidrag, men alla skulle skänka av det överskott de kan undvara. Denna plan tilltalar oss på grund av dess enkelhet och rättvisa; den skulle naturligtvis ta tid att förverkliga, men Vi förutser en tid när detta kan uppnås.

Det finns många välutbildade organisatörer och administratörer, för vilka detta arbete skulle ge ett välkommet tjänande för världen. Allt skulle ske under överinseende av en Mästare eller åtminstone en tredje gradens invigd, för att garantera allas förtroende. På så vis skulle fattigdomens och nödens gissel upphöra i ett enda slag. Miljontals människors hjärtan och liv skulle lyftas i glädje, och de som delade med sig för första gången skulle känna en djup och tillfredsställande lycka, som de kanske varit rädda att känna.

Endast på detta sätt skulle den tillit skapas som är en förutsättning för att få ett slut på krig och terrorism. Utan den tilliten kommer det aldrig att bli fred. Utan fred skulle mänsklighetens framtid verkligen vara dyster. Därför är någon form av fördelning nödvändig för att vi ska kunna överleva. När majoriteten av mänskligheten inser detta, kan de största problemen i världen lösas.

Principen om rättvis fördelning börjar tränga in i medvetandet hos många grupper över hela världen. Steg för steg närmar sig människorna denna insikt. Maitreya påminner alla som hör Honom, att endast fördelning kan ge en lösning på våra problem. Alltmedan veckorna och månaderna går, kan man se människor brottas med sina problem, för att mer och mer upptäcka att rättvis fördelning är nyckeln till deras framtid.