Mästarnas roll

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Under många år har vi Mästare förberett oss för tiden för framträdandet, som nu är nära, då vi som grupp kommer att leva öppet i den dagliga världen. För en del av oss kommer det att bli en helt ny upplevelse. Många har tillbringat hela sin tid som mästare inom Hierarkin och måste nu lära sig att arbeta på ett helt nytt sätt. Att använda talet är något som de till och med måste lära sig att praktisera eftersom telepati under lång tid har varit den metod vi använt.

Till en början och under en avsevärd tid, kommer vår kontakt att vara begränsad till äldre lärjungar inom olika arbetsområden och till utbildad personal inom praktiska områden för administration, speciellt vad gäller distribution av mat. Många Mästare är specialister på administration medan andra lättare engagerar sig i undervisning. Målet är att arbeta så nära som möjligt inom varje område, och så snart som möjligt med allmänheten. Det är viktigt att poängtera att Mästarnas mål är att stimulera och vägleda mänskligheten efter behov, men även att värna om människans grundläggande fria vilja.

Platserna för de olika Mysterieskolorna, förberedande och avancerade, kommer gradvis att bli kända, och många tusen strävande lärjungar kommer att söka sig till dem. Där kommer de att få träning för de två första invigningarna och gå in i Hierarkins allra Heligaste.

I början måste vi förvänta oss ett visst motstånd till Mästarnas närvaro och idéer, men gradvis kommer till och med den mest inbitne fundamentalist av varje religion eller tro finna det svårt att upptäcka fel i harmlösheten hos människans Äldre Bröder.

I sinom tid kommer världens städer att förskönas och omskapas. Den nya vetenskapen om Ljusets Teknik kommer att omforma industri och resande, och människors förflyttning kommer att medföra Enhet för världen. Människor från alla nationer kommer att arbeta tillsammans i grupper för att tjäna alla. Mästarnas vägledning kommer att vara tillgänglig och med vishet och varsam hand kommer de att ledsaga människorna.

Närvaron av ett fåtal Mästare kommer att ha en elektrifierande påverkan på tusentals människor, som är ivriga att tjäna världens behov och tanken på tjänande kommer att bli ett nytt livsmål för många. På detta sätt kan man förstå att en enorm omvandling kan åstadkommas på en relativt kort tid. Ett omfattande program med hjälp för de fattiga kommer att åstadkomma mirakel i länder i t ex Afrika och Sydamerika. En helt ny förståelse för det brådskande behovet att rätta till felen från det förgångna kommer att garantera en intensitet i hjälpen som inte tidigare varit känd. Hundratusentals män och kvinnor kommer att finna sin kallelse på detta sätt, inspirerade av Maitreya och Hans grupp.

Vi Mästare har endast för avsikt att undervisa och vägleda, att visa människor vägen och skydda dem från skada. Krig i alla dess former måste tillhöra det förflutna, men beslutet att så ska ske måste vara människans eget. Jag upprepar att vår uppgift är att visa vägen och göra upp planerna, men människan själv måste villigt acceptera varje steg på vägen. Frukta inte, allt kommer att uppnås. Människans framtida liv kan inte vara mer ljus.