Ytterligare tankar om Enhet

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Med ett fåtal undantag, så strävar de flesta av världens länder efter enhet. Deras handlingar kanske inte alltid stöder detta uttalande, men internt åtminstone, så är den allmänna inriktningen av deras avsikter att, tillsammans med sina vänner och allierade, nå ett uttryck för Enhet.

Det finns emellertid några länder, för vilka det är viktigare att nå sina egna mål än att nå Enhet för världen, vilket är garantin för världsfred. Dessa attityder kan förändras plötsligt, eller över tid, men för närvarande kan man diskutera följande länder.

Israel (själsstråle 3, personlighetsstråle 6) har genom terrorism lagt beslag på Palestiniernas land, och är nu besatt av sin egen säkerhet, så starkt att alla andra frågor får stå tillbaka, inklusive världsfred. Genom USAs veto i FNs säkerhetsråd blir man skyddad från FNs resolutioner, och agerar översittare i Mellanöstern utan begränsningar. På grund av USA äger Israel kärnvapen och hotar med att använda dem mot Iran, om så är nödvändigt. Befolkningen i Israel är ett gammalt folk men nationen är mycket ung, djärv och har en tendens till obetänksamhet.

USA (själsstråle 2, personlighetsstråle 6) har från sin själsnivå en djup och genuin längtan efter världsenhet och fred. Man är emellertid också ett för ungt folk, för stort och mäktigt, och står under kontroll av sin ”glamorösa” personlighet. USAs ideal är Enhet och fred, och man tror att man visar detta för världen. När alla följer efter amerikanarnas ledning inom ekonomi, politik, religion, tror man att fred oundvikligen kommer att följa. Med denna attityd har man försökt dominera världen, och gång på gång startat krig i fredens namn (Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan). Världen väntar på att man skall komma över denna ”glamour” och att påverkan från USAs själ, stråle 2, skall visa sig i världssammanhangen.

När detta händer (troligen inte före Kristi 'Tillkännagivandets Dag'), kommer den inneboende längtan efter Enhet hos den amerikanska själen att väckas till handling, och tanken att tjäna helheten kommer att ersätta det nuvarande behovet att dominera. Ett stort återuppbyggnadsarbete kommer att påbörjas i världen av oräkneliga individer. Längtan att tjäna kommer att ersätta den nuvarande känslan av överlägsenhet på USAs alla områden, och en verklig era av fred kommer att följa.

Iran har ett gammalt och begåvat folk, som för närvarande slits mellan önskan om en förnuftig, sekulär regering och en extrem, fanatisk form av islamiskt styre. Iran är djupt ogillat och illa betrott av USA, eftersom dess vetenskapsmän håller på att bemästra kärntekniken. Man har i Iran aldrig haft syftet att utveckla kärnvapen, men man känner sig dagligen hotad av USA och Israel och ser nu tyvärr inga andra alternativ. Irans strålar är 2 som själsstråle och 4 som personlighetsstråle. Dess folk är moget, kulturellt och fridfullt och har delat med sig av sina gåvor, speciellt till Indien.

Nordkorea (själsstråle 6, personlighetsstråle 4), är den yngsta av alla dessa nationer, och formades genom delningen av det ursprungliga Korea. Dess syften är också de som är svårast att förutse, eftersom man är så upptagen av att visa världen sin framgång. Olyckligtvis har man uppnått viss nukleär kapacitet och kan ses som något av en opålitlig rebell bland nationerna. Som känt är domineras landet, istället för att styras, av sina ledare och måste bevakas noggrant av hela FN. Nordkoreas folk är hungrigt, efter erkännande och efter föda. Andra nationer borde vara frikostiga och dela med sig av båda till Nordkorea.

Ur den allmänna betraktarens synvinkel verkar det finnas mycket att vara rädd för och oroas av i denna bedömning. Mästarna ser emellertid en värld som är redo för förändring, som längtar efter den rättvisa som kommer att garantera en ny och verklig Enhet bland nationerna och den fred alla önskar.