Förändring

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Från djupet av dagens problem och sorger kommer mänskligheten att finna hopp. Så mycket av det som sker är så positivt och lyckosamt för människosläktet att man kan vara säker på en snar lättnad av problemen, inte på en gång utan gradvis, lite i taget. Gradvis kommer människor också lära sig se de verkliga orsakerna till nuvarande lidande. De kommer att börja förstå att mänskligheten är Ett, sammanhängande och besläktad genom långt samröre och gemensamma förfäder, förenade är de också genom den gemensamma gudomligheten. Människor behöver inte längre vara rädda för och bekämpa sin granne och inte längre behöver miljoner svälta mitt i överflödet. Så kan en ny tid födas, en tid där Rättvisa och Fördelning tar kontrollen över nuvarande kaos och brist på ansvar, en tid där människor respekterar och bryr sig om varandra, där människor ger uttryck för sin gudomlighet och livets hemligheter uppenbaras. Förnuftiga människor kommer att ha som mål att ersätta överflöd med måttlighet.

Rätta relationer

Så kan människor påbörja rätta relationer med varandra och med Källan till allt. Under Maitreyas och hans grupps inspiration och vägledning kommer människor att blomma i sin gudomlighet och ge uttryck för den i allt de gör. Det avskyvärda med krig och terror kommer snabbt att förblekna ur deras minnen och ett omfattande kreativt växande kommer att ta dess plats.

Människor kommer att förnya och försköna sina städer och göra dem värdiga den nya tiden. Dessa kommer att växa i antal och minska i storlek, och vara sammanlänkade av ett snabbt och ljudlöst transportmedel. Människor kommer att utbilda sina barn på många olika sätt och varje barn ansluts till det utbildningssystem som bestäms av deras strålar. I sinom tid kommer utbytet mellan mästarna och den mänskliga rasen att växa till en allt större närhet och barnen kommer att gå framåt steg för steg, lyckligt och följdriktigt i växande medvetenhet. I alla dessa åtgärder, i denna förändringsprocess, kommer var och en att ha en roll att spela.

Kommande tecken

Snart kommer en rad tecken att visa sig och de kommer att förbrylla dem som upplever dessa. Ingen kommer att kunna förklara dessa fenomen, men de kommer att ge en antydan om en förändring i människors tänkesätt och förståelse. Från den stunden kommer en känsla av förväntan att gripa tag i de flesta nationer och detta kommer att förbereda människor för de extraordinära händelser som väntar. Som ni vet, så tar inte alla den nya tiden som ligger framför mänskligheten, på allvar. Händelserna kommer att göra oss mer förberedda för dessa tecken.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn