Vatten blir vin

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Som så ofta är fallet, söker européerna efter en ständigt lika svårfångad enhet. Denna gång är problemen i huvudsak ekonomiska. I denna prövning som den ekonomiska krisen utgör, håller den gemensamma marknaden på att vittra sönder och sammanhållningen, som redan hänger på en skör tråd, är på väg att gå förlorad.

USA, som har valår, går försiktigt fram, angeläget om att se en uppgång i handeln och en minskning av ansvaret utomlands. Därför uppmuntras Israel att ta över uppgiften att sätta press på Iran. Under tiden får Kina ett uppsving och växer sig rikt, medan grannlandet Ryssland tar efter 30-talets USA. Den gamla tidens konservativa politiker kämpar för att hålla den läckande skutan flytande i strömvirvlarna från Vattumannens mer rättvisa energier. Syntesens tidsålder är här, erkänd eller ej, och varje ny dag sätter den sin prägel på världen.

Endast de unga, och de som är unga i hjärtat tycks det, inser vidden av denna förändring. Endast de vet att rättvisa och kärlek aldrig kan förkastas utan smärta. Så det är de unga idag, som uppfattar en ny ton i Jordens melodi och, som med alla tillgängliga medel, försöker göra den hörd. Över hela världen börjar stora skaror svara an på detta nya tema och de söker efter effektiva sätt att förverkliga sin längtan efter förändring.

Många människor börjar förstå livets grundläggande väsen och vittnar modigt om dess sanningar: Fördelning, Rättvisa och Kärlek, som de uppfattar är de väsentliga beståndsdelarna i en civilisation som bygger på förståelsen att alla människor är Gudar. På så sätt förbereds världen för en helt ny uppfattning om livets mening.

Oförtröttat undervisar Maitreya och Hans grupp om den uråldriga vägen till lycka och gudomlighet, för dessa två är ett och detsamma. När människor verkligen förstår denna enkla lag, kommer de gladeligen ge upp mönstren från det förgångna: den oheliga åtskillnaden som understödjer girigheten hos så många, föraktet hos de rika för de fattiga och begäret efter makt och krig.

De kommer att lägga detta orena , som så länge haft grepp om deras föreställning, bakom sig. De kommer att lyssna entusiastiskt till Mästarnas råd och kommer själva att förvandla vattnet till vin.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn