Samarbetets väg

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När människor ser fördelarna med samarbete kommer de givetvis att tillämpa detta som det mest tilltalande och intelligenta sättet att fortsätta framåt på. Svårigheterna och slitningarna, beroende på en konstant konkurrens, som tär på arbetsglädjen och gör varje dag till en kamp för tillvaron, kommer att försvinna för evigt. Det är naturligtvis många som dyrkar denna konkurrensbetonade kamp, som i konkurrensen finner den stimulans som gör livet värt att leva, och som mäter sina bräckliga egon med andra. De behöver tävlingen för att bekräfta sig själva. I en nära framtid kommer dock människor påverkas mer och mer av Vattumannens välgörande energier, och de kommer att förstå konkurrensens splittrande natur och kommer då gladeligen att ta till sig vanan att samarbeta. Att människor arbetar tillsammans som jämlikar i de många arbetsuppgifter för återuppbyggnad som väntar på deras tjänster, kommer att bli till enorm nytta för världen. Så kommer världen att transformeras av villiga händer. Så kommer den nya världen att formas.

Vattumannen är ett annat ord för enhet och genom dess gåva, som är samarbete, kommer den enheten gradvis manifesteras. Enhet kommer att bli den nya tidens kännetecken.

Valet idag

I ett oräkneligt antal tusen år har konkurrensen varit förhärskande. Vanan att konkurrera har berikat släktets strävanden med många olika framsteg, men hur betydande dessa än må vara, så är det ingenting jämfört med de möjligheter som samarbete skulle ha tillåtit. När civilisationer satt sin prägel på människans utveckling, så är det den högsta inspirationen, som är en följd av ansträngningar i samverkan, som visat dem vägen framåt. Idag har mänskligheten kommit till en vändpunkt. Människans ständigt vetgiriga sinne och konkurrensinriktade ande har fört rasen till den mest riskfyllda tidpunkten i historien. Begäret efter den absoluta makten, i dess mest materiella form, har gett oss atombomben och ett liv i misär för miljoner. Människan måste, antingen med glädje slå in på den nya väg som leder till slutet på destruktiv rivalitet och krig, eller helt gå under. Detta är det val människosläktet nu ställs inför. Var och en måste noggrant betänka detta och ta ställning.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn