De unga vid rodret

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

År 2012 är ett mycket betydelsefullt år. Det är enormt viktigt att drivkraften från den arabiska våren och dess påverkan världen över inte tappar fart. Folkets röst, så kraftfull och fylld av självförtroende, måste fortsätta eka över hela världen och bejaka rättvis fördelning och rättvisa som den enda vägen för att åstadkomma förtroende och en säkrare värld för alla. Botemedlet mot alla människors lidande och motgångar är så enkelt, så lätt att uppnå och samtidigt så svårt för många att greppa. Människor måste inse att fast alla metoder har prövats, så har de misslyckats och oundvikligen slutat i krig.

Helt säkert är att ett stort krig idag skulle vara ett kärnvapenkrig som skulle förstöra allt liv på jorden. Idag finns också krafter som redan nu planerar hur man bäst skulle kunna överleva en sådan förstörelse – till ingen nytta. Vad kan och bör mänskligheten göra?

Generellt sett, består världens regeringar idag av gamla män som inte känner till andra sätt att arbeta och regera på, än det de lärt sig under sina ungdomsår – det förflutnas sätt. De har svårt att förstå varför deras metoder inte längre fungerar. De vet inget om de nya energierna och impulserna som översvämmar världen idag, och de är förvirrade och avslöjar sin oförmåga att kontrollera händelserna.

De ungas röst

Folkets röst idag, är i stor utsträckning de ungas röst. Regeringar, och media som till största delen kontrolleras av dem, ignorerar eller svartmålar i stort sett de ungas röster och strävanden. Det är dock de unga som har svaren, som förstår att mänskligheten är ett och kräver lika behandling, rättvisa, rättvis fördelning och ett slut på alla krig. Rösten från sådana unga människor kan aldrig tystas och kommer inte längre att ignoreras. Folkets röst, både från unga och gamla kommer att överrösta de rikas gnäll och leda mänskligheten till en ny början. Så kommer det att bli.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn