S.O.P. – Rädda Vår Planet!
(Save Our Planet)

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När man tittar närmare på den nuvarande situationen i världen, märker man två saker som är speciellt viktiga: faran för krig och den ökande ekologiska obalansen. Det finns naturligtvis många andra problem: det ekonomiska sammanbrottet som påverkar många länder, speciellt i västvärlden; den enorma ökningen av priset på mat, speciellt den huvudsakliga basfödan för många miljoner; den enorma och växande skillnaden i levnadsstandard mellan rika och fattiga.

Alla dessa problem är viktiga och kräver snabba lösningar. De två förstnämnda borde dominera alla förnuftiga människors och regeringars uppmärksamhet för de framstår som det största hotet mot människans välbefinnande. Större och mindre krig borde nu vara otänkbara, men tyvärr är inte detta fallet. Denna värld, som till och med har fått känna på krigets dårskap och meningslöshet när det är som mest fasansfullt, har ännu inte helt övergivit denna styggelse. Regeringar förleds att tro att gamla metoder, trots allt kommer att göra, att de når det åtråvärda målet. Krigsmateriel har därför blivit en oumbärlig nödvändighet och en viktig handelsvara. När vapnen väl finns på plats kommer de att användas.
Mindre krig utvecklas till större krig när fler länder involveras. Större nationer använder sina allierade som ombud och krigar genom dem och på så sätt utvidgas mindre konflikter till ett fullskaligt krig. Denna stora fara måste alla nationer överge. Den hotar människans själva existens på Jorden.

Förutom krig, så finns det ingenting som påverkar människors framtid så mycket som miljöförstöring. Några länder har förstått detta faktum och har vidtagit åtgärder för att begränsa miljöförstöringen och den globala uppvärmningen. De som orsakar störst miljöförstöring, förnekar ibland den globala uppvärmningens verklighet, trots överväldigande bevis på motsatsen. Dagligen visar klimatförändringarna, bortom allt tvivel, att planeten är sjuk och behöver omedelbara och skickliga åtgärder för att återskapa jämvikt.

Tiden håller på att rinna ut för mänskligheten att stoppa den förändring som dagligen sker på vår planet Jorden. Varje man, kvinna och barn måste vara delaktig i den uppgiften. Tiden håller verkligen på att rinna ut. S.O.P. Rädda Vår Planet!

Läsaren kanske är intresserad av att veta att man hoppas att S.O.P. så småningom kommer att bli ett internationellt välkänt uttryck som kommer att samla alla att agera för att rädda vår planet.