Förändring mot enhet

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När människor till slut granskar sin nuvarande situation, kan de inte annat än medge att allt inte står rätt till med mänskligheten. De politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena är problemfyllda områden, som prövar alla länders resurser till det yttersta. Även de länder som för tillfället tycks vara ekonomiskt ledande har problem som förvägrar dem den frihet från bekymmer som deras rikedom egentligen borde medföra.

Vad är det som hindrar nationerna från att uppnå ett visst mått av balans och välmående? Varför kastas även gamla, rika och erfarna nationer plötsligt in i kaos och stridigheter? Varför denna kamp och smärta för så många? Vad förhindrar en större känsla och uttryck för enhet?

Svaren på dessa frågor är många och varierande, men den gemensamma övergripande faktorn är tiden, den tidpunkt i Jordens historia, då frågorna ställs.

Denna tid är inte lik någon annan i världshistorien. De förändringar som sker är betydelsefulla bortom mänsklig förståelse och kommer, fundamentalt och för alltid, att förändra livet, som vi nu ser det.

Dessa förändringar sker på alla plan, några långsamt i jordskorpans själva struktur, andra i allt snabbare takt vilket utmanar människors förmåga till korrekt respons.

I detta sammanhang är bakåtsträvande politikers urvattnade idéer, präglade av ställningens och maktens glamour, till ingen nytta.  Idag är det istället folket som gått före sina ledare och som högljutt ger röst åt sin insikt och sina behov. I land efter land blir folkets röst alltmer fokuserad och distinkt. Miljoner har nu undervisats och är säkra på sina behov av fred, arbete och hopp för framtiden. Dessutom börjar en större känsla av enhet genomsyra deras förväntningar och krav. De vet att de inte är ensamma i världen utan har bröder och systrar överallt, med samma problem och behov.

Även om de inte är medvetna om Hans närvaro och vägledning så reagerar de på Maitreyas inflytande och energi och skapar därigenom den framtida strukturen.