Folkets röst är hörd

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

 

Nyligen var världens uppmärksamhet riktad mot ett torg i en gammal stad, under arton mycket betydelsefulla dagar. I tusen- och tiotusental gick folket i Kairo, unga, gamla och mycket unga, modigt förbi tanks och vattenkanoner och lärde sig snabbt konsten att andas mitt under anfall med tårgas. Folket i Kairo tog över i fredligt broderskap och behöll sitt torg, och lade till namnet Tahrir till glansen av Egyptiernas ryktbara förflutna.

Under arton dagar trotsade de polisen och representanter för den gamla korrumperade regimen och uppmanade med en gemensam fredlig och säker röst till förändring, för rättvisa och jobb, för frihet och rättsstatliga principer. Muslimerna bland dem bad vid de föreskrivna tiderna medan andra stod vakt och skyddade dem mot angrepp. Broderskap blomstrade och en utomordentlig andlig kraft var påtaglig på torget och i hela staden.

Varav kom sig detta? Varje dag, under arton dagar, tillbringade Maitreya många timmar i Kairo, främst på torget. I många olika skepnader arbetade han bland folket, tröstade de sårade och de många martyrer som gav sina liv för frihet och rättvisa. Den store mästaren uppmuntrade och vägledde dem samt välsignade dem för deras hängivenhet och återhållsamhet, och en djup känsla av kärlek och enhet fyllde människornas hjärtan och sinnen. Utländska journalister var förvånade över den glädje som uttrycktes så öppet av medborgarna, unga och gamla, rika och fattiga, svaga och friska. De blev som pånyttfödda av att bada i Maitreyas energi och kärlek.

Despoter

I närområdet såg despoter och "stora män" dessa dagliga scener på televisionen med fasa och tvivel, och förväntade sig ett givet och bestämt gensvar från den gamla regimen för att stoppa denna galenskap. Denna galenskap var den nya tidens röst, tiden för rättvisa och rättvis fördelning, frihet och kärlek.
Det är folkets röst, och folket har vaknat upp till sin enhet och kraft. För de gamla despoterna är dagarna räknade
.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn