Vägen till den nya tiden

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Nyligen har händelser inträffat i Mellanöstern som konfronterat mänskligheten med en mängd problem. Västmakterna har blivit indragna, till stor del mot sin vilja, i ett libyskt inbördeskrig som de inte tolkade som sådant. Deras huvudsakliga intresse var att säkra ett oavbrutet flöde av olja, nära till hands i Libyen. De ville också hjälpa folket i Benghazi från att massakreras av en åldrande, verklighetsfrämmande tyrann, som till sin förfäran sett hur folket i grannlandet lyckats störta den mäktige tyrannen där.

Föga anade Västmakterna att det egyptiska folkets fredliga protester hade eskalerat till väpnad revolution i Libyen, utan vare sig planering, ledarskap eller vapen för att säkra framgång.

Förenta Nationerna gav mandat till att upprätta en flygfri zon men borde ha följt upp det med en fredsbevarande FN-styrka, framförallt hämtad från arabländerna. Den försummelsen har påskyndat den nuvarande svåra situationen för alla inblandade.

Energier

Under inflytande av de kraftfulla energier som nu fokuseras av Maitreya och hans grupp, genomgår folket i Mellanöstern ett betydelsefullt uppvaknande och kräver ny frihet och delaktighet i styrandet av sina liv. Och dessa krav är inte begränsade till Mellanöstern.  Mer och mer hörs samma krav på delaktighet och rättvisa över hela världen. Särskilt de unga känner behovet av en ny sorts värld, en som tillåter dem att utvecklas och uttrycka sig själva, fria från de äldres gamla dogmer. Vad vi nu ser, är ingenting mindre än en renässans för Jordens unga, som frigör sig från hatets och krigets, bigotteriets och separationens tyranni. Ingenting kan på sikt hindra deras framsteg. Detta är den Nya Tiden och de unga testar sig själva i kampen för nytt liv.

Den gamla ordningen är djupt rotad och svår att övervinna. De gamla tyrannerna, inom tillvarons alla områden, är ovilliga att avstå från sin makt och rikedom och de kämpar hårt emot förändringens vindar, men de kämpar emot energierna och viljan från Gudomen Själv och måste i sinom tid ge upp. En större kraft än den som alla kraftfulla på denna Jord besitter,
gör anspråk på att komma till uttryck och ingenting kan hindra dess manifestation. Det är vägen till framtiden, planlagd från världens begynnelse.

Ingenting kan stoppa denna utveckling och de unga är dess budbärare. Lyssna noga till de unga, de har framtiden tryggt förvarad i sina hjärtan. Inte för inte var det de unga på Tahrirtorget som satt vid Maitreyas fötter, då han undervisade dem om vägen till framtiden, vägen till den Nya Tiden, en tid av Fred, Rättvisa, Fördelning, av Frihet och Kärlek
.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn