Vägen till framtiden

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Inom några få år kommer nutidens stress och vedermödor att dämpas betydligt. Bakom scenen håller mycket på att förändras. Många av de krafter som förorsakat dagens konflikt och kamp försvagas och ersätts av krafter som till största delen gynnar människor. För närvarande är så många olika energier, med olika inriktning, samtidigt involverade att det är svårt att med säkerhet fastställa när denna förändring tar sin början, men det borde inte ta mer än cirka två år från att de första tydliga tecknen på förändring börjar skönjas. Därefter följer en period av förändring på så kort tid att ingen skulle kunna tro det vara möjligt.

Den nuvarande vågen av krav på frihet och delaktighet i egna öden, har manifesterats så kraftfullt av folket i Mellanöstern att den sveper runt världen och drar med sig land efter land, stora som små. Så kommer Folkets Röst att växa sig allt starkare och tydligare. Mer och mer kommer kvinnor och män överallt bli medvetna om sina behov och sin oövervinnliga kraft och börja kräva sin födslorätt. Några länder kommer oundvikligen att ha lättare för att åstadkomma förändringar än andra.

Några kommer att finna att de grupper som i århundraden har utövat makt och slagit vakt om sina rikedomar kommer att vara ovilliga att avstå från den suveräniteten, men förändringens krafter kommer att bli så ihållande och omöjliga att stoppa, att även de måste ändra riktning och inrätta sig efter kraven från folket.

Nytt samhälle

Så kommer ett nytt samhälle att utvecklas med en anmärkningsvärd hastighet, ett som ser det okränkbara i alla människors rätt till självbestämmande, demokratiska rätt till delaktighet i samhället och framtiden och rätten till adekvat levnadsstandard, sjukvård och utbildning. Men först och främst kommer människor att hävda sin rätt att leva i fred.

Maitreya kommer att stödja människor i deras krav på rättvisa och frihet och kommer att ge energi till varje ansträngning. Han kommer att, som han gjorde i Kairo, vara med alla som fredligt ställer sina krav med respekt för alla grupper och religioner, utan hätskhet och rivalitet.

På så sätt kommer människor att förstå vägen till framtiden, den enda väg som kommer att garantera den framtiden, en framtid som delas av alla, utan splittring
.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn