Vägen till enhet

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När historien om denna unika tid har skrivits kommer människorna för första gången att inse hur viktiga och centrala de senaste händelserna i Mellanöstern varit. Inom loppet av sex förbluffande månader har invånarna i många länder i Mellanöstern, som varit kuvade och fängslade av gamla hundraåriga diktatoriska regimer, rest sig och krävt rätten till frihet och demokrati, social rättvisa och arbete, genom att följa de tunisiska och egyptiska folkens exempel. Det som media kallar den ”arabiska våren” kostar många liv och orsakar mycket lidande för dessa modiga människor som offrar sig för sina bröders och barns frihet. De kallas för och är verkligen martyrer.

Från och med nu kommer samma fenomen att manifestera sig över hela världen. Redan nu organiserar sig många människor till att göra likadant. En plan för förändring har fångat många miljoner människors fantasi och kommer snart att dra till sig världens uppmärksamhet. Människorna har insett att när de är organiserade och modiga så är de oövervinnliga. Inget kan stoppa denna rörelse för förändring. Den förkroppsligar framtidens idéer och Planen för mänskligheten. Maitreya har gett den röst och denna röst är nu folkets röst över hela världen.

Den gamla ordningen

Den gamla ordningen försöker på alla sätta stoppa framåtskridandet av denna rörelse för förändring, men den kan inte för alltid stå i vägen för livets principer vilka är i ständig förändring och som ständigt ändrar sin form för att bättre uttrycka väsendet hos detta liv.

Så är det också idag och så kommer det gamla att vittra sönder och nya skott att blomma ut, när människor försöker att bättre uttrycka och manifestera principerna för den Nya Tidsåldern vilka är att dela med sig, rättvisa, rätta mänskliga relationer, kärlek och enhet.

Framsteg

Människan är sannerligen på väg. Inget kan stoppa hennes framfart om hon tänker i termer av enhet. Alla människor försöker finna enhet, men är förvirrade av de olika vägarna dit. Ha alltid enhetens och kärlekens principer för ögonen och vägen kommer att öppna sig framför er. Så talade Maitreya på Tahrirtorget i Kairo. De främsta av dem som hört honom kommer att leda sina systrar och bröder och visa dem vägen. Denna väg är den enkla vägen till broderskap och fred, rättvisa och manifesterad kärlek.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn