Människans inneboende broderskap

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

 

I evinnerliga tider har människan strövat omkring på jorden för att skaffa sig föda, tillgångar, trygghet och ro. Som folkstammar och även nationer har man gång på gång vandrat kors och tvärs över planeten, slagits med och gift sig med en lång rad olikartade människor. Denna ändlösa vandring har resulterat i att mänskligheten idag är Ett. Oberoende av olikheter i färg, religion, tradition och språk härstammar alla människor från gemensamma förfäder och har utvecklats på samma sätt till nuvarande utvecklingsnivå. Att denna nuvarande utvecklingsnivå utan tvekan gynnar vissa grupper mer än andra är resultatet av många historiska faktorer och inte av medfödda olikheter i intelligens eller anpassningsförmåga. Genom historien har grupper vuxit i betydelse för en längre eller kortare tid, bara för att sjunka tillbaka i obemärkthet igen, och har efterlämnat sitt skapande för att påminna efterföljande generationer om sin närvaro.

Med allt detta sagt, är det nödvändigt för modern mänsklighet att se sig själv som Ett och olikheterna i det yttre är resultatet av relativt nya omständigheter i klimatet tillsammans med olika strålinfluenser som regelbundet har manifesterats genom de uppkomna rastyperna. Mänskligheten utvecklas fortfarande i medvetenhet, tillsammans som Ett.

Genom gemensamma framsteg bidrar varje ras och underras med någon ny egenskap till helheten. Processen med upprepade inkarnationer garanterar att varje enskild människa gradvis kommer i besittning av den tidsepokens nya kunskap och medvetande. Om människor verkligen förstår komplexiteten och skönheten i denna process skulle motviljan och misstroendet, nutidens rasism, försvinna för evigt. Människor skulle inse att de i sanning är bröder som tillsammans färdas på en till synes ändlös resa mot självkännedom.

När vi, era äldre Bröder, arbetar mer öppet kommer ni att finna att denna sanning är central i vår förståelse av människans natur och hennes relationer. Den mänskliga familjen är den stödjande basen i våra liv. Där lär vi oss att samverka och genom det tillsammans skapa den utsökta vävnad som formas av vår gemensamma identitet.

Hur kan då människor komma fram till denna sanna förståelse? Vi, Brödraskapet, kommer att åskådliggöra detta förhållande i allt vi gör och på så sätt kommer människor att se sig själva som bröder i allt. Att dela med sig kommer att föra människor till denna lyckliga förvandling och kommer att sprida strålglans över dem i deras nya manifestation av sanningen. Så kommer det att bli.

Så kommer människor att erövra framåtskridandets höjder och dela med sig av kunskap och erfarenhet. Borta för alltid kommer de barriärer att vara, som människor felaktigt byggt upp för att hålla sina bröder på avstånd, när de nu till sist kommer till insikt och ser sig som Ett med dem.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn