En ny tid inleds

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Många kommer att minnas den nuvarande tiden som en tid av prövning, spänning och kaos. Sett ur ett mer insiktsfullt perspektiv, är detta i själva verket en tid av förberedelse för en ny början. Därför kan människor se förhoppningsfullt på nuvarande förändringar. Det förflutna är passerat och avtar snabbt till förmån för människosläktets bästa. De unga blir alltmer otåliga och missnöjda med det långa herraväldet och vänder sig till droger och kriminalitet för att lindra själens leda och förtvivlan.

Under tiden inspirerar det nya, i tysthet, en ny generation aktivister som kommer att träda fram i varje land, medvetna om människors behov. Redan nu, som ni vet, arbetar grupper av aktivister för nya strukturer, öppet och modigt, i många länder och de visar en ny strävan som tar form i miljontals hjärtan: respekt för och samarbete med alla och ett slut på den gamla söndrande girigheten.

Genom att förnya sin kunskap om Maitreyas enkla undervisning kommer människor att finna planen för framtiden. Fred och Rättvisa börjar spela en central roll i miljoners medvetande. När människor inser att enbart fördelning kommer att göra att dessa väl bibehållna begrepp förverkligas, så kommer de att påbörja en transformation av samhället som sällan tidigare skådats. Steg för steg kommer dessa förändringar att bli godkända och prövade för allmän användning. Dagens smärta och känsla av förlust kommer att ge vika för förnyat hopp och tillfredsställelse över att världen till sist är på rätt väg och att dessa försök därför kan företas riskfritt.

Så kommer rädslan för förändring att försvinna. Stora förändringar kommer att fortgå i tur och ordning, så att människor förstår skönheten i de nya formerna. De gamla splittrande metoderna från det förflutna kommer att ses som gamla misstag och gradvis dö ut, oanvändbara i den nya enheten.

Maitreyas ord och exempel kommer att påskynda känslan av enhet, vilket mer och mer kommer att manifestera Vattumannens energier till en syntes som idag är okänd.

Numera arbetar mästarna i sina olika centra, genom sin grupper, för att åstadkomma dessa förändringar med ett minimum av socialt kaos. Deras uppgift är att förstärka förändringen till en acceptabel nivå, till evolution snarare än revolution. Detta är inte lätt att göra, för unga människor är otåliga att skapa nytt och de gamla motsätter sig förändring. Därav nuvarande tumult.

Många väntar på denna tid med hopp och glädje. Många fler är instängda i hopplöshet och rädsla. Många är ivriga att möta framtidens värld, fri från krig och fattigdom. Många fler väntar missmodigt på att deras börda ska lätta.

Maitreya vill väcka upp människor till att se sin bestämmelse och befria dem från rädsla och tvivel. Han vill också befria dem från den ständiga känslan av främlingskap och misstro. Människors långa, vilsna vandring har förberett dem för en enklare och lyckligare framtid.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn