Människans ansvar

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Sedan gammalt har människan varit rädd för naturliga störningar i vårt planetära hem. Kataklysmer av ofantlig styrka har upprepade gånger förstört stora delar av jordens yta. Detta faktum är svårt för många att acceptera och i många religiösa människors sinnen skapas tvivel kring äktheten i Guds kärlek för människan. Hur kan vi tro på en kärleksfull Gud när Han tillåter tusentals människor att bli dödade i jordbävningar, tsunamier och andra naturkatastrofer? Om människorna förstod sin egen del i sådan planetär förstörelse skulle de spela en betydande roll i att förhindra dess uppkomst.

Jordskorpan, så som den har utvecklats genom tidsåldrarna, är inte enformig och likformigt spridd över hela världen. Det är välkänt att den antar formen av olika plattor på olika djup som överlappar varandra och som är i relativt konstant rörelse. Länder och städer som ligger på eller vid en kant till en tektonisk platta eller spalt är därmed utsatta för jordbävningar och om de befinner sig nära oceanregioner för tsunamier. Det handlar inte om Guds bristande kärlek för mänskligheten utan om seismiskt tryck som måste frisläppas. Vi kan fråga oss vad som får det seismiska trycket att öka till en så destruktiv nivå?

Elementaldevorna (eller änglalika krafter) övervakar mekanismen genom vilken dessa kolossala energier agerar eller påverkas. Jorden är en levande varelse och svarar an mot inströmningen av dessa krafter på olika sätt. En av de största källorna till påverkan kommer direkt från mänskligheten. När människorna genom sitt vanliga konkurrensbetonade sätt skapar spänning genom krig och politiska och ekonomiska kriser, då är vi ur balans och då kommer devorna också ur balans. Det oundvikliga resultatet blir jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamier. Vi är ansvariga.

Hur skall man då stoppa denna destruktiva cykel? Mänskligheten har verktygen i sin hand, men saknar än så länge viljan till förändring. Vi måste se oss själva som Ett, där varje man och kvinna är en spegling av det gudomliga, bröder och systrar, söner och döttrar till en och samme Fader. Vi måste för alltid bannlysa krig från denna Jord; vi måste dela med oss av denna planets resurser vilka tillhör alla. Vi måste lära oss att leva i harmoni med själva planeten för att kunna bli medvetna om harmonin med varandra.

Maitreya har kommit för att visa människorna vägen och för att uppmuntra människor att agera. Över hela planeten finner människor sin röst igen och ropar efter rättvisa och frihet. Människor har dött för att kräva sin gudagivna rättighet till frihet och rättvisa. Hans uppmaning till alla män och kvinnor överallt, är att se sig själva så som Han ser dem, nämligen som gudomliga, söner och döttrar av Gud själv.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn