Ett nytt ljus hos mänskligheten

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Ljusets styrkor vinner stadigt terräng, gör framsteg, vinner hjärtan och sinnen. Redan nu går det att förutsäga en säker och trygg utkomst av den strid som har rasat, fastän okänd för majoriteten av människor, om planeten Jordens och dess invånares framtid.

I oräkneliga tider har denna strid utkämpats på alla plan och under alla betingelser, och är själva grundstommen i världshistorien. Nu äntligen kan ett nytt ljus skönjas i människosläktets aura, ett ljus som bådar gott för släktets framtid. Varifrån kommer detta nya ljus? Det är förstås resultatet av många händelser och välsignelser, men framför allt är det tecknet på att människor börjar se sig själva i ett nytt ljus, börjar uppfatta sig själva som åtminstone potentiellt gudomliga, definitivt värdigare och mer betydelsefulla än de hade trott, och kapabla att skapa en värld de kan känna sig stolta över. Trots smärtan och lidandet som är så utbrett idag känner många en ny tillit till sig själva och inför framtiden, ett nytt hopp om att de nuvarande missförhållandena är övergående och att en bättre tid är nära.

Uppvaknande

När Maitreya ser detta nya ljus hos mänskligheten vet han att människor håller på att vakna upp inför hans arbete och energier, att Vattumannens krafter uppfyller sitt löfte och drar människor samman i en upplevd enhet av syfte och stolthet.

Från och med nu kommer denna gryende upplevelse av enhet, och den styrka den alstrar, att göra sig gällande mer och mer och leda till att många människor skrider till organiserad handling för att förbättra sin situation, för att ändra de förhållanden som förminskar dem och lämnar dem hjälplösa. På detta sätt kommer en väsentlig förändring i världens tillstånd att ske under en relativt kort tidsrymd. Mänskligheten närmar sig bottenläget på sin självorsakade olycka.

Destruktivitet och krig, självbelåtenhet, egennytta och girighet har alltsammans bidragit till att skapa dessa plågsamma förhållanden. Uppvaknandet, det nya ljuset, är ett tecken på att människor börjar förstå den stora Lagen: endast harmlöshet bringar människor i korrekt förhållande till lagen om Orsak och Verkan, den grundläggande lagen i våra liv. Detta är en andlig truism som mänskligheten har haft svårt att förstå eller godta. En sådan förståelse och ett sådant godtagande skulle för alltid, i ett slag ändra på mycket onödig smärta och lidande i vår värld.

Vattumannens energier, som ökar i kraft för var dag som går, kommer att göra det enklare för människor att se behovet av harmlöshet. Dessa gynnsamma krafter arbetar mot fusion och syntes och minskar på sätt viljan till konkurrens och självhävdande individualism. Tecknen börjar visa att människan är på rätt väg.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn