Jorden i förvandling

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Om cirka 20 år skulle varje besökare av Jorden bli förvånade över den förvandling som de skulle komma att finna i alla aspekter av våra liv. Det bästa från det förgångna kommer att ha bevarats, en ny skönhet kommer att råda och en ny relation mellan människor och den miljö de lever i kommer att ha etablerats. Borta för alltid kommer de slumoråden och kåkstäder vara, där miljontals människor idag nödtorftigt drar sig fram.

En ny självaktning hos mänskligheten kommer att utveckla en lika stor omsorg över människors fritid som sociala aktiviteter och gradvis leda till en ny förståelse av människans grundläggande behov. Ny teknologi kommer att befria otaliga miljoner från slitsamt rutinarbete. Kravet på kunskap inom alla områden kommer att öppna dörrar på vid gavel till högskolor, fabriker och lantbruk i lika stor utsträckning och en ny entusiasm för lärande kommer att sprida sig över världen.

Så kommer människor bättre att förstå de underliggande syftena med att inkarnera och göra erfarenheter, och så kommer den nödvändiga kontrollen av våra fysiska, astrala och mentala kroppar att öka. Detta kommer att föra människor till initieringens dörr och därmed mot fulländning.

Så kommer mänskligheten att på nytt återvända till den urgamla vägen till fullkomning, och befriad från det förgångnas glamourer och villfarelser än en gång träda in på offrandets väg och försaka allt som hindrar den högsta förståelsen och ljuset. Människan har förirrat sig långt från denna enkla väg, bortlockad av en krass materialism som fört henne ända till katastrofens rand. Men som människor skall se, har deras eviga gudomlighet än en gång hävdat sig och räddat dem från undergångens brant.

Ett växande antal människor börjar känna att detta är sant och vaknar inför uppgiften att omvandla världen. På detta sätt ser de sin egen ansvarskänsla stärkas och svarar an i enlighet därmed. Så blir framtidens arbetare funna och så förändras också världen till det bättre.

Orubbligt

Maitreya arbetar orubbligt än så länge i det tysta, med att stärka denna process. Hans välgörande energier verkar som en kraftkälla för att öka strävan och stärka beslutsamheten hos alla som kan svara an. Dessa är många och så byggs en stor armé av arbetare för ljuset, det ljus som kommer att förvandla världen och säkra framtiden för alla människor.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn