Människans slutliga triumf

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Mänsklighetens framtida liv kommer att visa sig bli inte bara rättvisare utan oändligt intressantare än vad det nu är för många miljoner människor. Återuppbyggnadsarbetet är så omfattande att bara på det området kommer många att finna oändlig stimulans för sina kreativa förmågor. Senare, när en förberedande undervisning av mer esoterisk natur bedöms som önskvärd, kommer portarna att öppnas på vid gavel, och en uppdämd kunskapstörst kommer att göra sig gällande världen över. Människor kommer att förvånas över vad det finns att veta, och kommer att agera ivrigt för att släcka sin törst.

Ett omfattande utbildningsprogram kommer att tillhandahålla den efterfrågade kunskapen och förståelsen. Initieringens realitet som primfaktor i den evolutionära resan kommer att inspirera tusentals människor att ta sin evolution i egna händer, och börja ta sig an det nödvändiga förfinandet av sina mentala, astrala och fysiska kroppar. Med några av Mästarna arbetande öppet, kommer en utomordentlig stimulans till detta arbete att ges, och mycket kommer att åstadkommas på en relativt kort tid. Nära fem miljoner människor står redan på tröskeln till den första initieringen. Deras antal kommer att öka med flera tusen inom kort.

Så kommer initieringsprocessens mysterier att inspirera och sporra mänskligheten att ta bestämda steg på vägen mot befrielse. En sådan utsikt kan vid denna tidpunkt förefalla långt från verkligheten, och till och med lite naiv, men den öppna närvaron av Maitreya och hans grupp av Mästare kommer att ha en enastående inverkan på sinnen och hjärtan hos miljontals människor i alla länder. Dessa kommer nu att stå redo, med hög och ren strävan, för att bygga en ny värld, och för en helt ny syn på vad det betyder att finnas till på planeten Jorden.

Många av dem, kanske majoriteten, är unga och relativt ofördärvade av sina föregångares cynism och ohämmade girighet. Därför ser de tydligt svaren på de problem som gäckar deras fäder, förblindade som dessa är av det förgångnas felsteg och glamourer. Dessa unga människor kommer att omskapa denna värld åt sina fäder. De har inkarnerat i detta syfte och kommer att svara an på Maitreyas anmodan. Många av dem kommer också tränade och förberedda för de uppgifter som väntar dem, och som de orädda och med glädje kommer att utföra.

Oroas inte, världen är trygg i dessa unga händer. De väntar ivrigt på möjligheten att få tjäna och rädda. Många ser idag tydligt människans fel och svagheter. Det är få som kan se den Gudomlighet som skänker oss, era Äldre Bröder, vissheten om människans slutliga triumf.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn