Uppvaknande

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

När Maitreya nu trätt fram på världsarenan och framträtt ett flertal gånger inför TV-kamerorna, kan vi göra en bedömning av vad som har åstadkommits så här långt och i någon mån tolka reaktionen hos dem som har sett och hört honom. Vi måste hålla i minne att Maitreya i dessa preliminära första steg mot allmänheten varit noga med att inte skrämma bort dem han vill hjälpa med en för stor emfas på förändring, ett för drastiskt och radikalt program för förnyelse. Samtidigt som han var kritisk till vårt nuvarande sätt att hantera ekonomin, som bringar lidande och umbäranden för miljontals människor, lovordade han mänskligheten för dess många framsteg och dess villighet att sträva efter skapandet av en bättre värld.

Responsen så här långt kan betecknas som dämpad men tankfull, ett eko av den stilla innerligheten i Maitreyas tanke. Man måste komma ihåg att Maitreya presenterades som en vanlig människa, en av oss, och inte som en messiasgestalt från ovan. Så var människors reaktioner naturliga och ärliga, en sann spegling av deras rädslor och förhoppningar. Givetvis varierade reaktionerna med tittarens bakgrund, men Maitreya är mycket nöjd med responsen så långt.

Förändring

Från och med nu kommer Maitreya att öka betoningen på behovet av omedelbar förändring, nödvändigheten av fred baserad på rättvis fördelning. Han kommer också att rikta uppmärksamheten på planeten Jordens tillstånd och människors ansvar för dess problem. Så kommer Maitreya att iscensätta ett stigande crescendo av handling för att återupprätta vår värld och våra liv.

Intervjuer av detta slag kommer fortsätta att ges runt om i världen och väcka människor överallt till deras möjlighet att ställa sina liv till rätta, att skapa rättvisa och fred genom att dela, att se sig själva som Ett, att för alltid ända den konkurrens och girighet som så länge har hållit människor tillbaka från deras ämnade väg till gudomlighet.

Så kommer Maitreya att locka människor ur deras långa sömn och väcka deras vilja till förändring. Så kommer en stor välinformerad allmän världsopinion att växa fram, den största kraften på jorden.

Mot denna väldiga kraft kan ingen reaktionär plattform hålla stånd. Mänskligheten kommer själv, inspirerad och vitaliserad av Maitreya, att omskapa och ge sin framtid en ny riktning, och genom frihet och rättvisa för alla att skapa en era av goodwill och manifesterad kärlek.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn