Människor vaknar till insikt om Maitreya

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Från och med nu kommer människor att ta tanken på att hjälp finns till hands på större allvar, att de inte är ensamma, inte utan stöd i sin bedrövelse och hjälplöshet. Den senaste tidens händelser har på nytt skänkt mänskligheten hopp, i den stund då deras nöd var som störst, då de så när hade gett upp allt hopp om räddning, om att deras böner trots allt skulle besvaras och deras lidande mildras. Så kraftig har responsen varit på det väsentliga i Maitreyas ord, hur stilla och indirekt de än yttrats, att många redan känner sig stärkta och fyllda av ny tillförsikt om att allt kommer att bli bra, att människans framtid kommer att bli rättvis och god, till och med bättre än de vågat hoppas.
Många börjar redan tvivla på att denne man verkligen är ”en av oss”, utan är någon som sänts från ovan för att besvara deras rop på hjälp och för att lätta deras börda. Många finner tveklöst hans ord gagnlösa och hindrande för deras begär, men långt fler uppfattar den enkla sanningen i hans tankar och väntar ivrigt på att de skall förverkligas. Så förbättrar Maitreya lugnt och säkert människors situation. Några har redan förstått vem han är och ber till honom. Andra är glada över att få höra svaren på sina många problem och väntar på en möjlighet att få delta med att lösa dem.

Eko

Så ekar Maitreyas enkla ord över världen. Så väcker de hopp om förnyelse hos människor. Där tillräckligt många människor har vaknat och är redo för förändring kommer Maitreya att öka tempot och energin i sin gärning och sporra miljoner människor att ropa på handling i deras egen sak. Människor måste förstå att handling måste komma från dem själva, annars kan inget nytt ske. Där människor inser detta kommer de att agera, spontant och med hoppfulla hjärtan. Så kommer det att bli och så kommer mänskligheten att förverkliga sin bestämmelse och skapa en bättre struktur för den nya tid som öppnas framför dem.

Början

Maitreya befinner sig bara i början av sin uppgift att vägleda människor till rätta relationer; men han ser redan att hans ord uppmuntrar och kommer att sporra miljoner människor att ta sitt öde i egna händer, inte genom revolution utan genom att manifestera sin gudomlighet.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn