Broderskap

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Utan tvekan är detta en tid av stor betydelse för mänskligheten. De beslut som fattas nu kommer i hög grad att påverka planetens hela framtid. Framtida generationer kommer att förundras över att så många idag, med uppenbar lätthet, kunnat skaka av sig omsorgen om världens drabbade. Miljoner svälter och dör av brister i en värld som är välsignad med stort överskott av föda, ännu fler miljoner är alltid hungriga och undernärda. Många känner till detta och gör ändå ingenting. Vad beror det på? Vad hindrar dem att agera? Grunden till denna overksamhet är självbelåtenhet, källan till all ondska i världen. Självbelåtenhet har sina rötter i separation, en försyndelse som åtskiljer människor och hindrar broderskap att växa fram.

Människor måste snart inse denna sanning, eller gå under. Broderskap är både ett begrepp och ett faktum i vårt planetära liv. Utan Broderskapets realitet som bas för allt agerande, skulle människans alla ansträngningar vara förgäves.

När människor accepterar Broderskap som en nödvändig del av livet, kommer alla aspekter av vårt dagliga liv att förändras till det bättre. Varje manifestation av Broderskap löser upp de barriärer som byggts mellan människor och som lett till missförstånd och motgångar. Det är en dyrbar gåva som måste kultiveras och vårdas. Värdesätt Broderskap, det är nyckeln som ger inträde till de finaste av hjärtats rum. Vi, era Äldre Bröder, vårdar Broderskap som vår högsta natur och strävar efter att upprätthålla och stärka denna verklighet. När människor också börjar inse det värdefulla i sanningen om Broderskap, kommer de att förstå den skönhet som uttrycks i dess natur och något av skönheten i själva gudomligheten. Broderskap är gudomligt, så som människor är gudomliga. Det kan inte vara på annat sätt.

Djup sanning

Människor står i begrepp att uppleva en djup sanning, medvetandet om sitt innersta väsen. För de flesta kommer det att ske som en pånyttfödelse till ett tillstånd, för länge sedan förlorat i en svunnen tid. Var och en kommer, på sitt eget sätt, att känna sig befriad, nyfödd, lättad och renad. Glädjen och skönheten i Broderskap kommer att vibrera genom deras väsen och alla kommer att se sig själva som en del av den skönheten och kärleken.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn