Sökandet efter fred

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

Det utan tvekan viktigaste för mänskligheten att åstadkomma skulle vara ett slut på krig. Det skulle frigöra människors energi till att tackla de många andra trängande problem som ansätter dem idag: de miljontals människor som i onödan svälter i en värld av överflöd, den prekära ekologiska obalansen på planeten, den ständigt ökande klyftan mellan de rika i-länderna och de fattiga u-länderna, den växande utbredningen av och rädslan för terrorism, som blir alltmer sofistikerad, umbäranden och rädslan i följden av den ekonomiska kollapsen världen över.

Somliga regeringar försöker att klara av några av dessa svåra problem medan andra är de huvudsakliga missdådarna och anstiftarna av dem. Vad kan mänskligheten göra? Var börjar man, när varje problem växer fram ur ett annat och alla tycks ohanterliga?

Från vår synpunkt är alla dessa problem verkliga och trängande och härrör från en enda betingelse, den separatism som ligger som ett tungt ok på mänsklighetens axlar och förhindrar all handling i samförstånd. Fortfarande är det ideologi snarare än förnuft som bestämmer agendan och handlandet hos de regeringar vars beslut påverkar livet för alla. De söker vänner och allierade för att stärka sin position, och på så sätt byggs de maktblock som strävar efter att styra över människors sinnen och hjärtan.

Idag förstärks detta problem av den återupptagna religiösa schismen mellan kristendom och islam. I en alltmer sekulär värld blir de fundamentalistiska anhängarna av bägge religionerna mer och mer stridslystna och höjer konfrontationstemperaturen till allt farligare nivåer. Särskilt islamsk terrorism har, i fullständig motsägelse till Profetens lära, fört med sig en ny dimension till kampen för en fredlig värld. Hur kan denna utveckling vändas? Det finns bara ett sätt att gripa sig an dessa problem, något som aldrig har prövats men som i ett slag skulle lindra situationen för otaliga miljoner människor och äntligen bringa verklig och varaktig fred till en plågad värld.

Odelbart

Människor måste inse att de inte är separerade, aldrig har varit och aldrig kommer att bli, att de är del av ett gudomligt och odelbart helt som omsluter oss alla, och som vi, på vårt eget sätt, ger namnet Gud. Människor måste inse att Gud är frid, är rättvisa, fördelande och tillit, och att deras egna rädslor också är deras bröders rädslor. Maitreyas uppgift är att visa människor denna sanning, och att påminna dem om att i det innersta av deras längtan finns den frid som de alla önskar och väntar på ska förverkligas i världen.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn