Ett storslaget arbete

av Mästaren, genom Benjamin Creme

När människor ser Maitreya, vare sig de känner igen honom eller inte, så kommer de antingen att vilja stödja eller avvisa honom och allt det han står för: riktig fördelning, rättvisa och fred. På så sätt kommer människor att bli uppdelade och igenkända. Så kommer ”Splittringens svärd” att fullgöra sin bestämmelse och Maitreya kommer att veta att människor är redo för förändring. Genom att ”den Store Herren” framträder som en vanlig man, kan han vara säker på att människor följer och stödjer honom på grund av sanningen och förnuftet i de idéer han lägger fram snarare än för hans status.

Trots allt har det ingen betydelse om han känns igen som Maitreya, som Kristus eller helt enkelt som en man, vars visdom stämmer överens med deras egen längtan efter rättvisa och fred, för en bättre värld för alla.

Vi måste förmoda att många gradvis börjar se Maitreya som ”den länge Väntade” av alla religiösa grupper, under de olika namn som de kallar honom för. En del kommer att säga: ”Han måste vara Mahdi,” medan andra kommer att hävda: ”Krishna har återvänt, lagen är fullbordad!” Andra kommer att fråga: ”Visst är det Messias som kommit till sist,” och åter andra kommer att se honom som Kristus eller Maitreya Buddha. Alla kommer att se honom som den de väntar på och som den som kommer att infria deras förhoppningar och uppfylla deras behov.

Maitreya kommer varken att bekräfta eller förneka dessa påståenden och det bör inte heller de bland hans arbetare som tror sig känna igen honom göra. Inte förrän Tillkännagivandets Dag kommer Maitreya att avslöja sin sanna identitet och status.

Denna storslagna dag kommer människor obestridligen veta, att deras långa väntan inte varit förgäves, att hjälpen verkligen finns tillgänglig, att Läraren är beredd att bistå och vägleda. Att han kommer som en äldre broder snarare än en Frälsare, beredd att gå före och visa vägen för att rädda vår planet, och för att förmå människor att själva återvinna hälsa i sina liv och sitt sätt att leva.

Lösningen

Maitreya kommer att visa att problemen är många men möjliga att lösa. Att vi redan har lösningen till allt i våra händer. Att en enkel handling, som rättvis fördelning, i sig har kraft att förändra livet på Jorden till det bättre. Han kommer, som en äldre Broder, att be om människors förtroende att han inte kommer att leda dem till något annat än deras förutbestämda väg till harmoni och kärlek, att de inte har någonting att vara rädda för, annat än rädslan själv och att vägen framåt redan har en gudomlig plan.

Så kommer Maitreya att underlätta vägen för människor när de ger sig in i en transformation av enorm omfattning, som involverar alla kvinnor och män överallt, en transformation som kommer att föra mänskligheten in i det storslagna arbetet att återbörda planeten Jorden till sin rättmätiga plats bland systerplaneterna i vårt system.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn