Maitreya träder fram

Med vägen förberedd av "stjärnan", har världsläraren Maitreya gett sin första intervju på amerikansk television. Miljoner har hört honom tala både på TV och internet.

Hans offentliga arbete har börjat

Han presenterades, inte som världsläraren Maitreya, ledare för vår andliga hierarki, utan helt enkelt som en vanlig man. På så sätt kan han vara säker på att människor följer och stödjer honom på grund av sanningen och förnuftet i de idéer han lägger fram och inte beroende av hans status.

Han talar med allvar om nödvändigheten av fred, som endast kan uppnås genom att skapa rättvisa och riktig fördelning av världens resurser.

Detta är den första av många liknande intervjuer som kommer att ges i USA, Japan, Europa och på andra håll, för att föra fram hans budskap om hopp för världen.


Benjamin Creme
14 januari 2010

Videor: Maitreya's emergence into public work