Människors behov

av Mästaren, genom Benjamin Creme, december 2010

När människor ser över sin nuvarande situation kan de endast komma fram till en slutsats; gårdagens metoder fungerar inte längre.

Överallt, men i synnerhet på det finansiella och ekonomiska området råder det fortsatt och växande kaos. ”Experter” kallas samman för att hjälpa de vacklande regeringarna att återfå någon form av kontroll, men förgäves; de gamla beprövade metoderna fungerar inte, trots att ministrarna är erfarna personer som gör ett så gott arbete som möjligt.

Vad ska världens regeringar göra? Vad kan de göra? De kan fortsätta att manipulera de gamla strukturerna en tid och hoppas att saker och ting kommer att ordna sig så att de gamla systemen kan överleva. Detta är verkligen ett sista förtvivlat försök. Generellt sett, ser regeringarna i de flesta länder sin roll i att upprätthålla det rådande läget, d v s den felaktiga uppfattningen att livet är statiskt och att all förändring därmed är uppror och icke-önskvärd.

Denna uppfattning stämmer in på de flesta regeringar, oavsett om de är ”höger”– eller ”vänster”– regeringar, kapitalistiska eller socialistiska. I båda fallen misslyckas de med att uppfatta kraven från deras befolkning på förändring och på ett nytt sätt att leva, ett sätt som gör det möjligt för dem att försörja sina familjer i fred, säkerhet och välbefinnande. Regeringars misslyckande ligger i deras oförmåga att se sin verkliga roll i att se till sina medborgares välbefinnande. Så förlorade är de i konkurrenstänkandet och följandet av marknadskrafterna att de till största delen har förlorat kontakten med behoven hos dem som de anser sig representera. Maktens och auktoritetens tjuskraft vinner oftast över deras vilja att tjäna. Så fjärran är de från människors verkliga behov att de lutar sig mot ideologier och teorier.

Men de ska inte hållas helt ansvariga för detta. De vet ingenting om krafterna som de försöker stoppa. I sin ignorans blir de offer för det förflutnas destruktiva krafter.

Under tiden lider människorna, väntar och ber, för det mesta omedvetna om att den hjälp de ber om redan finns ibland dem, redo och angelägen att hjälpa dem i deras lidande och att mildra deras öde. Människorna vet vilka deras verkliga behov är, men behöver en stark och orädd representant för att agera som deras språkrör. Denna representant, Maitreya, är redan här och arbetar i det tysta för att påverka den riktning som händelserna kommer att anta. Snart kommer hans röst att anslå en starkare ton och många kommer att vara redo att gensvara. Så kommer planen att realisera sitt välgörande syfte att säkra framtiden för alla människor.