Maitreya talar

Av Mästaren, genom Benjamin Creme

För varje vecka som går kommer Maitreyas ord och tankar att ljuda i miljoner människors sinnen, även om de är omedvetna om källan till dessa inspirerande idéer och hoppfulla begrepp. Många funderar djupt på meningen och visionen och känner sig märkligt tillfredsställda. En del känner sig handlingskraftiga och stimulerade, fyllda med nytt mod och beslutsamhet. Andra funderar över vem denna man kan vara, som är så enkel och lugn och ändå så förunderligt vis. Många är de känslor av glädje och kärlek som hans framträdande har skapat.

Alla tilltalas naturligtvis inte av hans idéer och om de gör det, finner de dem säkert utopiska och ogenomförbara. Många är försiktiga och lite oroliga, rädda för att han skall visa sig vara den de lärt sig frukta mest: enkel och anspråkslös, förklädd i en aura av godhet och kärlek.

Så visar många olika slags människor på olika nivåer sin inställning och villighet till förändring.

Mästare

Under tiden förbereder mästarna sina grupper för en omedelbar framtid. Män och kvinnor i alla länder förs samman och tränas för de uppgifter som väntar på deras förmågor och altruistiska tjänande. De känner till den nya världens behov och vilka åtgärder som måste prioriteras. Tjänande är nyckeln. När uppmaningen från Maitreya och människor överallt ljuder, kommer dessa modiga att resa sig i tusental för att möta utmaningen. Detta kommer att starta en rörelse som växer i styrka och som snart kommer att förändra och omfatta hela världen.
Allteftersom kommer behoven inom varje område att tas om hand; att förse miljoner svältande och hungrande med föda genom produktion och distribution av mat; att hejda en långsam kvävning av mänskligheten på grund av skogsskövling; att bemästra den globala uppvärmningen; att få stopp på den ”osynliga faran”; att avbryta det politiska och ekonomiska dödläget; att få till stånd en resolution av vänster – kontra högerpolitiska system. Var och en av dessa enorma uppgifter kräver lösningar och varje uppgift är brådskande men prioriteringen är att ingen skall gå hungrig i en värld av överflöd och vår planet är i högsta grad i behov av hjälp.

Inflytande

Snart kommer effekten av Maitreyas idéer att synas. Många världen över svarar redan an, direkt eller indirekt, på hans inflytande. Mer och mer kommer effekten av hans tankar att klargöra den intressekonflikt som i dag dominerar den offentliga debatten, och människors och familjers behov kommer att framträda som den centrala kärnpunkten i mänsklighetens problem. I många länder utvecklar sig redan nu en ny känsla för behovet av en genomgripande omprövning av allt och konceptet för fördelning, rättvisa och ärlighet växer snabbt. Allteftersom omfattningen av Maitreyas framträdande utökas kan dessa idéer bara förväntas växa och blomstra.

Så väcks människor till medvetande och leds i riktning mot rätta relationer. Så stilla och lugnt arbetar den Store Herren för att rena och rättfärdiga människans förehavanden.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn