Människors liv kommer att blomstra

Av Mästaren... genom Benjamin Creme

När människor närmare inser omfattningen av den skada på deras liv som de senaste årens ekonomiska och finansiella kollaps har gjort, kommer de att finna det omöjligt att vända tillbaka till det gamla systemet, som många hoppas på. Den ekonomin raserades av girighet, själviskhet och åtskillnad, men framför allt av inverkan från den nya tidens energier. Redan nu, mer än människor förstår, utövar Vattumannens energier sin magi på Jorden. Alltmer dras människor tillsammans i medvetandet, syntesens energier utför sitt välgörande arbete. Redan är det många som svarar an på ett nytt sätt, som om befriade från en bedövande tyngd, och ser fram mot en värld som är enklare men mera enad.

När Vi ser detta blir också vi glada och styrkta i vår tro på människans kvalitéer. Vårt hopp inför framtiden förnyas när vi ser människor söka och svara an på det nya. ”Stjärnan” har inte varit det enda som förändrat atmosfären på Jorden från förtvivlan till hopp, men visat sig utgöra en kraftfull faktor i denna omvandling. Mer och mer skapar Vattumannens energier en önskan inom människor till enhet och gemenskap och redan nu har frön såtts för framtida förändring.

Maitreya väntar tålmodigt på den dag då han kan framträda inför människor. Denna dag är inte långt borta. Redan görs det förberedelser för hans inledande intervju, den första av många. Bli inte förvånad om reaktionerna på hans uttalanden blir tystlåtna och dämpade. Hys inga tvivel om att Maitreya i kommande framträdanden kommer att tala högt och djärvt för världens lidande fattiga, för ett stopp på krig, för en värld där rättvisa och delande omsluter människor i dess välgörande rättfärd. Mycket, väldigt mycket förväntas av Maitreya, men få kan inse vidden av hans oändliga generositet. Människor kommer att lära känna och hålla av honom som en vän och lärare, och kommer villigt att svara an på hans ord. Maitreya kommer att frammana ur människors egna hjärtan deras kärlek till rättvisa, delande och fred, beständiga juveler i alla människors hjärtan.

Nu är tiden inne för ännu en blomning av dessa gudomliga attribut då människor omprövar felaktigheterna och bristerna i det förgångna. Under vägledning av Maitreya och hans grupp kommer människors liv att blomstra som aldrig förr. Människor kommer att lyftas ur sitt förgångna tillstånd av okunskap och rädsla och in i en gudomlig manifestation som till nu varit nästan okänd.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn