Stunden är inne

Av Mästaren... genom Benjamin Creme

Människor kommer slutligen att inse att de färdas tillsammans på en resa för att förstå sig själva, en resa som med tiden kommer att föra dem inför den allra heligaste.

Essensen av denna upptäcktsresa är att den är viljemässigt självinitierad och samtidigt delas av alla medlemmar, kända som okända, av den mänskliga familjen. Det är sant att alla människor är bröder, söner till den ende Fadern, var och en inbegripen, medvetet eller ej, i detta äventyr av största vikt som vi kallar livet. För många idag är detta äventyr dessvärre en smärtsam och nedbrytande upplevelse; för miljoner är det orättvist och eländigt, ju förr det är över desto bättre.
Det är därför inte underligt att så många ser livet som slaveri och förtryck, och barndomens drömmar om förverkliganden och lycka som enbart avlägsna minnen.

Människor är födda till att skapa och växa i självmedvetenhet, och behöver en omgivning i vilken detta blir möjligt. Kommersialismens ohyggliga farsot har berövat otaliga miljoner människor deras födslorätt, och i takt med att dess lömska utbredning inkräktar på varje aspekt av människors liv, pressar dess katastrofala tentakler varje generös och mänsklig känsla ur deras hjärtan. Mänskligheten är förslavad under kommersialismen och dess själ är i fara.

Vändning

Vad kan människor göra för att vända denna katastrofala process? Det nuvarande ekonomiska och finansiella kaoset, symptom på kommersialismens destruktiva krafter, visar redan människor att de inte längre kan tillåta detta monster att styra deras liv; att de måste se över sin situation och åter fastställa prioriteterna för en mer rättvis och hälsosam ekonomisk struktur, som bättre kan tjäna deras behov.

Det finns förstås många relativt oberörda av den nuvarande krisen, som ser denna tid som en ”nedgång” och med fullt förtroende ser fram emot en oundviklig ”uppgång”, då de kan fortsätta som förr. Detta är inte längre möjligt; de blinda kan inte längre leda de blinda. De känner inte till Maitreya.

Tidpunkten

Maitreya har valt denna tidpunkt för att infria sitt löfte att träda in på människornas domän och hjälpa dem på deras resa. Han träder fram nu; hans härold, den stjärna som förebådar denna händelse, ses av många över hela världen och är signalen för hans öppna framträdande inför människor. Han kommer att använda sig av dagens TV-resurser och ställa upp i en serie intervjuer med början i USA och därefter Japan med flera andra länder.

Som en vanlig människa, ej tillkännagiven som Maitreya, kommer han att tala för alla dem som inte har en röst, ingen talesman. Han kommer att uppmana mänskligheten att rättvist fördela jordens tillgångar och att börja se varandra som de systrar och bröder de är. Han kommer att visa, att om vi vill ha fred så finns det bara ett sätt att uppnå den: genom att skapa världsomfattande rättvisa, och att rättvisa endast kan uppnås genom att dela jordens tillgångar.

Vi väntar på svaret från alla kvinnor och män med en god vilja i denna, vår värld.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn