Avslöjandets tid

Av Mästaren... genom Benjamin Creme

I många år har människor i de flesta länder, mer eller mindre fogligt, följt lagstiftarnas och politikernas påbud. Detta har till största delen varit fallet, vare sig det lagstiftande systemet varit demokratiskt eller ej. Detta börjar nu förändras. Långt ifrån att tyst acceptera impopulära lagar, demonstrerar och kräver nu människor i många länder förändring. Med undantag av de länder som står under hårt militärt styre, kräver människor mer och mer att bli hörda, att deras behov tillgodoses, och att bristfälliga lagar rättas till.
Allteftersom Vattumannens välgörande energier växer i styrka, kommer den växande kraften hos människor att mångfaldigas och bli den starkaste rösten på Jorden. Redan nu är förhållandet sådant, att regeringar av alla slag, tvingas ta hänsyn till människors reaktion på lagar som på djupet berör deras välfärd. Det blir allt svårare att styra enligt strikt partipolitik. Många av regeringsbesluten är hemliga och tvivelaktiga, mycket görs ”bakom scenen”, som människor aldrig hör talas om, men regeringar i allmänhet, åtminstone i den så kallade ”demokratiska” världen, är försiktiga med att inte väcka vrede eller missnöje bland människor.

Viktigt område

Det finns utan tvivel ett viktigt område där detta inte är fallet. I mer än sextio år har regeringar världen över undanhållit sanningen om ”UFOn” eller ”flygande tefat” från människor. Dessutom har de på alla sätt försökt svärta ner besättningen på dessa besökande farkoster som ”utomjordingar”, destruktiva och farliga för människor på jorden. För att hålla befolkningen under kontroll och för att undvika panik, har de förvägrat hundratusentals intelligenta, öppna och fördomsfria medborgare den erfarenheten.
Så har de skapat en betydande myt: ”flygande tefat existerar inte, men de är farliga och rovgiriga för Jordens befolkning”. Likaså har de lärt människor att förlöjliga tanken att sädesformationer är en gåva från rymden, trots att alla statsmakter har obestridliga bevis för existensen, kreativiteten och den överlägsna teknologin hos dessa modiga och harmlösa besökare från systerplaneterna i vårt solsystem. Vår djupa okunnighet om materiens finare nivåer har tillåtit en stor del av världens regeringar att upprätthålla detta bedrägeri så länge.

Avslöjande

Tiden är äntligen inne för avslöjandet. Statliga myndigheter kan inte längre dölja sanningen för Jordens folk om deras broderskap med avlägsna planeter i vårt solsystem. Det ”stjärnlika strålande ljusflödet”, inledningen på Maitreyas framträdande, visar redan världens människor att de i åratal blivit förda bakom ljuset av sina regeringar. Var förvissad om att Maitreya kommer att avslöja sanningen om vårt släktskap med andra planeter och om det samarbete som pågått under lång tid. Det är i sanning avslöjandets tid.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn