Människor kommer att möta utmaningen

Av Mästaren... genom Benjamin Creme

Sedan tidernas begynnelse har människan ställt sig frågan: Varför är jag här, vad är meningen med livet? Trots lärorna från olika religioner och från äldre tiders heliga män, är de flesta människor villrådiga och osäkra på om det verkligen finns något syfte eller mening med vad vi kallar ”livet”, och undrar på samma sätt vad slags upplevelse, om någon alls, som väntar oss efter ”döden”.

I den tid som nu kommer, kommer svaren på denna långvariga oro och ängslan att bli kunskap för gemene man. Detta kommer till stor del att vara resultatet av närvaron av Maitreya och hans grupp av Mästare. Era äldre Bröder kommer att stimulera människors medvetande och demonstrera sin lära med exempel, så att på en relativt kort tid, kommer ett enormt uppvaknande att äga rum.
För miljontals människor kommer alla gamla tvivel och rädslor att tillhöra det förgångna. Människor kommer med säkerhet veta att de alla är del av ett stort äventyr som med tiden kommer att föra dem till en perfektion som man hittills inte kunnat drömma om.
En sådan känsla av mening och syfte kommer att ersätta det nuvarande fruktlösa och ängsliga tvivlet, en tidsålder av gränslös kreativitet och förändring kommer att blomstra och frodas. Så kommer det att bli och så kommer människor att vakna till sin bestämmelse som sinnebild för det gudomliga. Alla människor är gudomliga men inte alla vet att detta är sant. Mer och mer kommer människor att inse denna sanning och förändra världen omkring sig.

Mästarna gör sig beredda för tillkännagivande och arbete. Deras närvaro kommer att skapa förtroende för att de nödvändiga förändringarna i vårt samhällsliv kommer att bli till det bättre, och de har länge varit behövliga. Målet är att mästarna och människor skall arbeta och tillsammans bemöda sig inom varje område och på så sätt påskynda de förändringar som krävs.

Första prioritet är att krig måste överges för alltid, fullständigt och totalt. Detta kräver ett mått av tillit som ännu är okänd i världen. Endast fördelning, kommer det att visa sig, kommer att generera den nödvändiga tilliten och skapa världsomspännande rättvisa. Till dess att rättvisa råder kommer det aldrig att bli verklig fred.
Steg för steg kommer människor att börja se denna logik. De kommer att förstå att det inte finns något alternativ. Om människor ska kunna leva i välfärd så måste de överge orättvisa och krig. Kan människor möta den utmaningen? Människor har mött och överkommit många skiften under sin långa vistelse på Jorden. Maitreya och hans grupp kommer nu att leda och inspirera dem till att agera för sitt eget bästa och att möta kravet på rättvisa och riktig fördelning.

Många är rösterna från det förgångna som kommer att ropa på försiktighet och avvaktande, men när människor hör Maitreyas röst ljuda inom sig kommer de att tändas av en brinnande längtan efter rättvisa och fred, rättvis fördelning och rätta relationer, efter broderskap och kärlek.

Så kommer det att bli.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn