Återställa världen

av Mästaren - genom Benjamin Creme

Ur nästan varje synvinkel blir den situation som alla människor dagligen befinner sig i, alltmer smärtsam. Det ekonomiska kaos som är resultatet av åratals ohämmad girighet och hjärtlös konkurrens, ödelägger otaliga miljoner människors hederliga arbete och strävan. På hela taget fortsätter penningens män obekymrat som förut, med sina rikedomar intakta, medan kvinnor och män i alla länder står inför arbetslöshet, fattigdom och rädsla. Noggrannare mätningar av klimatförändringarna visar människor hur nära denna planet är en oåterkallelig katastrof, och larmsignalerna ljuder högt på många politiska fronter och höjer stressfaktorn till nya nivåer.

Hur mycket mer av detta tryck kan mänskligheten tåla? Hur länge kommer människor att stilla acceptera sitt öde? Desperata människor gör desperata handlingar, och redan är det många som i sinnet, om än inte i handling, har tankar på revolution.

Skeenden

Bakom scenen iakttar Maitreya noga dessa skeenden, och ger sin hjälp där de karmiska lagarna tillåter det. Han inväntar tålmodigt den växande responsen på det ”stjärnlika strålande starka ljusflödet”, tecknet på hans framträdande, som nu många betraktar med förundran och till och med kärlek.

Vad som är önskvärt är ett visst mått av öppen debatt om betydelsen eller innebörden av Stjärnan, som på detta sätt betecknar Världsläraren Maitreyas framträdande. Ju större och öppnare diskussionen blir, desto bättre bereder den vägen för Maitreyas framträdande. Snart kommer förnekandet att upphöra. Mycket snart kommer Venus att försvinna ur sikte för människor och lämna himlavalvet öppet för Stjärnan. Då kommer inga tvivel råda om att Stjärnan är där och kan ses av alla.

Om tillräcklig diskussion kan uppnås i olika media och på Internet, kommer det inte att dröja länge innan man kan se och höra Maitreya tala. Han kommer inte att använda sitt namn, därför att människor skall kunna bedöma hans tankar snarare än hans status.

Kris

I takt med att den ekonomiska krisen djupnar, uppstår en ovanlig reaktion gemensam för alla länder: vid sidan av rädslan, trotset och den växande hopplösheten finns en ny förståelse av skälen till kraschen - girigheten och konkurrensandan i centrum av våra system, och därför behovet av att dela med sig. Många vaknar nu själva upp till denna grundläggande sanning och ser delande av Jordens resurser som svaret på orättvisor och krig. Så är många redo för Maitreyas budskap. Denna insikt kommer att växa i takt med att krisen biter sig allt djupare fast i det skakiga bygget av förlegade former och strukturer som inte längre fungerar, och som aldrig kan fås att fungera.

När Maitreya talar, kommer han att visa att det är så det är, att världen är redo för anpassningen till nya och bättre former, baserade på de verkliga behoven för människor. Hans uppgift är att koncentrera och stärka den växande insikten om människors enhet och samhörighet, om deras ömsesidiga beroende och uppvaknande gudomlighet. Så kommer Maitreya och mänskligheten att arbeta tillsammans för att återställa världen.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn