Människor vaknar

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Det kan verka svårt att tro på, eller rent av som önsketänkande, men från era äldre bröders högre utsiktspunkt sker viktiga förändringar till det bättre runtom i världen. Vi ser en växande rörelse mot enhet och rättvisa, och en ökande insikt om den absoluta nödvändigheten av att fred råder om mänskligheten ska fortsätta på evolutionens väg. Detta innebär ett stort steg tillbaka från självdestruktionens rand. Det finns förstås många som fortfarande smider och förfinar krigets verktyg och berikar sig och gör sig mäktiga på denna dödliga handel.

Men människor håller på att vakna; en annan trumma slår en ny rytm och folken svarar an. I nästan alla länder anar man ett nytt ljus, en spirande tanke, ett stigande hopp. Frihet, rättvisa och fred börjar kännas allt närmare, mer sannolikt, mer möjligt att uppnå än någonsin tidigare. Globala kommunikationsnät ger människor en ny känsla av att vara en enda mänsklighet. Denna nya medvetenhet är inte fullständig eller genomgående, långt ifrån, men vi ser klart och tydligt början på en ny och hoppfull trend i denna riktning. Detta gläder oss verkligen innerligt, och visar på en respons i linje med den nya tidens energier.

Trend

När Maitreya träder fram och påbörjar sin öppna mission kommer denna trend att fördjupas och bli målet och meningen för kvinnor och män med god vilja i alla länder. Mer och mer kommer människor att förstå, att trots skillnader i hudfärg, ras och religion är kvinnor och män över hela jorden ett, och i behov av samma rättvisa och frihet som vissa tror är bara deras rätt. Maitreya kommer att betona den yttersta nödvändigheten av fred, och att det totala förkastandet av krig endast kan åstadkommas genom tillit. Endast att dela med sig, kommer Maitreya att fastslå, kan skapa den tilliten.

Fostran

Så kommer Maitreya att tala, så kommer han att fostra känslan av en enda mänsklighet och nödvändigheten att dela med sig. Det säger sig självt att inte alla kommer att svara an på Maitreyas uppmaning till enhet och broderskap, men i takt med att förnuftets och rättvisans röst tränger in i människors hjärtan kommer allt fler och fler att förstå sanningen i hans insikt och behovet av förändring. Så kommer det att bli, och så kommer människor att vakna inför sanningens ljus som står bland dem, och se honom som deras ledare och vägvisare. Med varsam men fast hand kommer han att förmå människor att agera för deras eget högsta bästa. Som en äldre bror kommer han att leda de yngre medlemmarna i sin familj, steg för steg, mot deras egen sanning.

Nära

Detta ligger inte långt fram i tiden, tvärtom mycket nära. Titta och lyssna efter den stigande rösten bland världens folk, medan hopp och glädje i lika grad växer i deras hjärtan. Då kommer ni att veta att hjulet har vänt. Att fattigdomens och orättvisans plågor har nått sitt slut. Att krigets hädelse har förkastats för alltid. Att kärlekens lag har funnit sin rätta plats i hjärtat hos kvinnor och män överallt i denna, vår värld.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn