Share International pressrelease nr 84 januari 2008

I mer än 30 år har författaren, föreläsaren och konstnären Benjamin Creme förberett vägen för Världsläraren Maitreyas framträdande. Hans information, som har kallats "The greatest story ever told" och "The story that will not go away", har inspirerat miljontals världen över som nu är förväntansfulla inför Maitreyas första framträdande i televisionen. Denna händelse är nära förestående.
Sedan 1982 har tidskriften Share International publicerat månatliga artiklar av en Visdomens mästare som står i kontakt med Benjamin Creme. I den senaste artikeln som följer nedan, uppmanas media att inse sin unika position och roll med att föra fram denna extraordinära och världsomvälvande information till allmänheten.

En uppmaning till media

I många år har människor väntat på bevis, inte sällan otåligt, för att Maitreya verkligen existerar och utför sitt arbete bland oss. Varför dessa tvivel har levt kvar så envist är kanske svårt att förstå med tanke på de verkligt stora förändringar som ägt rum i världen. Maitreya har förutsagt var och en av dem och presenterat detta för allmänheten och världens media.
Vad står i vägen för att acceptera - ens som hypotes - att en så välkommen händelse faktiskt har ägt rum?

Media världen över känner till denna information i minsta detalj, men lite görs för att sprida informationen till allmänheten. Många representanter för världsmedia har träffat Maitreya och hört honom tala, men väljer ändå själva att vara tysta.

Vad beror det på? Vad står i vägen för det offentliga tillkännagivandet av denna välkomna nyhet? Till största delen är problemet rädsla: rädsla för att bli till åtlöje, rädsla för att inte bli trodd, rädsla för att förlora status eller arbete; rädsla för att man på något sätt lurar sig själv, att man inte såg det man såg eller hörde det man hörde. Det är enklare att tiga om sina upplevelser och lämna åt Maitreya själv - om han verkligen existerar - att träda fram och visa världen sin närvaro.

Detta synsätt visar, logiskt nog för dem som väntar i tystnad, liten förståelse för de lagar som styr framträdandet av en lärare av Maitreyas dignitet.

Många kloka lärare kommer till vår värld, utför sitt arbete och åstadkommer krusningar på ytan av människors tänkande och handlande. De behöver sällan någon förelöpare som bereder deras väg. Men Maitreya är Världsläraren, ledare för Hierarkin och har för avsikt att tjäna som sådan under nästa världscykel. Hans inverkan på mänskligheten går inte att förstå. Hans ankomst är en enastående händelse som måste förberedas och förklaras på ett adekvat sätt för människor i alla samhällsskikt.

Världens massmedier befinner sig i en idealisk position för att förmedla sanningen bakom vår tids skeenden till allmänheten. Till dem går en majoritet av mänskligheten för att söka information, och ofta vägledning, i sin jakt efter sanning, kunskap och hopp. Det åligger de kvinnor och män som arbetar med media, och som har en god vilja, att själva sätta sig in i denna information om så behövs, och att tjäna sin publik genom att sakligt och enkelt berätta för den. Då kommer de att få se Maitreya öppet träda fram, redo att visa oss alla hur vi skall ställa världen till rätta.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn