När människor ser tillbaka

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Om några år när människor ser tillbaka, kommer de att undra varför de tvekade så länge att ta det självklara och mest naturliga steget: att börja dela världens resurser. När de upplever känslan av den nya stabiliteten, friheten från spänningar och lättheten i det internationella samarbetet, kommer de att undra hur de kunde varit så blinda för det uppenbara, så envisa och destruktiva mot sitt eget bästa så länge.

Mänskligheten står nu på tröskeln till en helt ny erfarenhet, där varje beslut och handling på global nivå kommer att föra till det bättre, främja och helga allas liv, och stärka banden av broderskap som innan ignorerats och nästintill glömts. Med nöje kommer människor nu att arbeta tillsammans för det gemensamma goda, sedan man en gång för alla lämnat hatet och misstron bakom sig. Så kommer en ny frändskap att växa fram, byggd på goodwill och respekt, och som en vitaliserande kraft fylla och mätta deras uppväckta liv. Så kommer också allt starkare och starkare, kärlek och glädje att fylla och lätta alla människors hjärtan.

Alkemi

Vad kan det vara för hemlig alkemi som skall åstadkomma denna transformation i människors liv? Inte alkemi, utan gudomligheten i människors eget inre, väckt och frammanad av Maitreyas mirakulösa kärlek. "Att dela med sig", har han sagt, "är gudomligt: det första steget mot att dela med sig är det första steget mot din gudomlighet." I människan själv ligger det fulla måttet av den gudomligheten. Att dela med sig demonstrerar att människan är en Gud i vardande, och att hon äger förutsättningarna för att uttrycka sin källas kreativa vilja.

Långsamt men säkert kommer detta skapande syfte att manifesteras genom människor och styra deras handlingar och beslut. Laglösheten från den gamla tiden kommer att vittra bort och försvinna, som ett bleknat minne från ett fjärran, barnsligt förflutet. Så kommer det att bli.

Lysande framtid

Vi, era äldre bröder, ser allt tydligare och tydligare konturerna tecknas till en lysande framtid för mänskligheten: vi ser skisserna till en vetenskap som skulle förvåna dagens mest framstående och sofistikerade tänkare: vi ser också en konst vars skönhet och skaparkraft aldrig tidigare skådats av människan.

Framför allt kan vi se att detta kreativa utflöde, utan tidigare motstycke i mänsklighetens historia, är det oundvikliga resultatet av den stora inre förändring som mänskligheten genomgår: att lära sig leva inom Livets lagar. När människor inser detta och medvetet förstår det som ett livets faktum, kommer de med glädje att ta de steg som leder direkt till fred och rättvisa, frihet och rätta relationer. Det första steget är att dela med sig.

Med Maitreya , Kärlekens Herre, och hans grupp av mästare som hjälper och visar mänskligheten vägen kommer det bli enkelt att förstå, att dela med sig och rätta relationer är samma sak och har samma impuls: att demonstrera drivkraften mot den Enhet som underligger vår skenbara separation, och visa att människor till sin sanna natur är Gudar.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn