Människans öde

av Mästaren... genom Benjamin Creme

När människor vaknar upp till sin sanna potential kommer de att förundras över omfattningen av den kreativitet de besitter. Deras djärva tänkande kommer till en början att förbluffa dem, och leda in dem på företag som idag är helt otänkbara. Människor kommer att finna att de är potentiella Gudar. De kommer att vakna ur det förflutnas djupa sömn och göra sig av med det tunga täcke av omedvetenhet som länge har fördröjt deras framåtskridande. Så kommer det att bli.

Människan står nu vid vändpunkten av hennes långa äventyr i livet på planeten Jorden. Från och med nu kommer all utveckling att vara resultatet av hennes avsiktliga vilja och tanke. Inte längre kommer girighet och konkurrens att hindra hennes färd mot fulländning; inte längre kommer krig och begär efter pengar att fördärva och fläcka hennes väg; aldrig mer kommer laglöshet och separation att härska på planeten Jorden.

Uppstigande

Människan står nu på tröskeln till ett uppstigande, som kommer att ta henne till oanade höjder. När vi, era Äldre Bröder, nu börjar gå vid er sida kommer ni att i oss se exempel, och inspireras att bli som vi. Ni kommer att se att vi inte vet av någon konkurrens, att vi värdesätter allt liv i alla dess former. Ni kommer att se att vi älskar utan åtskillnad och förbehåll, och alltid och enbart arbetar med att förverkliga den gudomliga planen. Människan är enligt den planen förutbestämd att nå samma fulländning och vår uppgift är att visa henne vägen. Vägen till sådan fulländning är väl beträdd av oss och vi har satt upp de nödvändiga landmärkena; människor måste se mänskligheten som Ett, bröder och systrar, söner och döttrar till den ende Fadern.

Frihet och rättvisa är essentiellt för alla, överallt, utan undantag, och kan bara uppnås med tillit.

Endast att dela allt kan skapa den tilliten och visa människor vägen till deras gudomlighet.

Människor måste, för att bli lyckliga, leva inom livets lagar: lagarna om orsak och verkan, återfödelse, harmlöshet och uppoffring. Dessa grundläggande lagar är de landmärken som skyddar människan från självdestruktion och ånger.

När Maitreya träder fram öppet inför alla kommer ni att få höra dessa lagar igen, ty de utgör grunden för hela hans lära och grunden för allt liv på planeten Jorden.

Vikt

Människans uppvaknande är avhängigt av att mänskligheten inser vikten av dessa Lagar och deras vilja till och beredskap för förändring. Denna nuvarande så kallade civilisation är helt förbrukad och är stadd i förfall och döende, med föga mer att erbjuda människor än plågor och rädsla, och slutligen självförintelse.

Maitreya kommer för att visa människor att de har allt som krävs inom sig för att bli de Gudar de i grunden är. För att visa dem hur enkel och vacker den vägen är, och inspirera dem att förstå sitt öde och bejaka sin bestämmelse. Maitreya tvivlar inte på deras gensvar.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn