Morgondagens städer

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Om och när en besökare från Mars landar sitt rymdskepp på Jorden och ser sig omkring måste han förbluffas över omgivningen. Såvida inte hans uppdrag har fört honom till landsbygden undrar han nog hur Jordens folk kan tolerera den eländiga monotonin och råa fulheten i så många av världens städer. Smutsen och skräpet i de fattigaste städerna har sin motvikt endast i den vräkiga, sterila råheten i de rikaste. Vart man än vänder sig på Jorden tycks kontorsbyggnader likt stora myrstackar uppta all mark, omgivna av ändlösa rader nästan identiska kuber där de uttröttade myrorna vilar sig. Givetvis kommer vår vän från Mars upptäcka att det finns undantag från denna allestädes livsförnekande mediokritet, men dessa kommer att visa sig vara kvarlämningar från äldre tider, som stolt bevaras och förvaltas som turistattraktioner medan lokalbefolkningen nöjer sig i tyst avund.

Detta är förstås en lite tillspetsad beskrivning, men det är inte för inte som förskönandet av våra städer hör till Maitreyas prioriteringar. En stad är mer än bara en plats där pengar kan tjänas och frukterna därav njutas. Den är ett centrum, en magnet som drar grupper av människor till sig som höjer och berikar medvetandet hos alla. Den är en plats där själen hos den nation som den pryder kan komma till uttryck och smycka människors verk. En stad bör därför vara en vacker plats, med variation och kolorit, och med många lugna områden för meditation och vila. Den bör inte vara för stor. Många moderna städer avskräcker snarare än attraherar sina invånare. Den bör vara öppen och välkomnande och låta alla ta del av dess speciella gåvor, lokalbefolkning och besökare i lika grad.

Energicentrum

En stad är ett laddat energicentrum, var och en unik och uttryck för många olika strålar eller kvaliteter. Tillsammans utgör de en nations personlighet, och ger en möjlighet för nationens själ att komma till uttryck. När Maitreya arbetar öppet kommer vissa städers betydelse att bli tydligare.

Vetenskapen om ljus

Som de stora befolkningscentra städer är kommer de att utgöra en naturlig jordmån för den kommande energivetenskapen. Den nya ljusvetenskapen kommer att transformera utseende och form hos alla världens städer. Ljusenergi direkt från solen kommer att flöda till och från behållare av olika storlek, medan esoteriska lagar bestämmer vilket slags energi som behövs eller lagras. Det kommer förstås att ta många år att transformera dagens städer till de platser för skönhet som de kommer att bli. Människor måste emellertid vara kapabla att visualisera att sådana städer kan och kommer att byggas, och att existerande städer långsamt byggs om. I takt med att Jordens befolkningstal minskar, som det kommer att göra, kommer städer att få sina egna ultimata storlekar och blomstra.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn