Kristus som lärare

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Många väntar på och emotser Kristus framträdande i världen men har en väldigt skev bild av hur detta kommer att inverka på mänskligheten. Många väntar sig honom som något av en andlig trollkarl som ska neutralisera deras och andras brister och fel, och på så sätt skapa evig fred. Det är en väldigt passiv syn på denna omfattande och komplexa händelse. För Maitreya själv är det ett tillfälle att gå in i en dynamisk interaktion med mänskligheten, att etablera den gudomliga planens principer, och att instifta en era av rätta mänskliga relationer. Detta kräver en aktiv respons och deltagande av människor överallt: en världsomfattande, kontinuerlig förändringsprocess i yttre strukturer och på det inre planet.

Maitreya ser inte de områden i världen där kristenheten är i majoritet som särskilt öppna och fruktbara. Inte heller inger honom de andra religionerna mer hopp om förståelse. Men säkert är, att inom alla religioner finns det kvinnor och män som är redo att svara an och gå till handling för allas väl. Likaså finns inom alla yrken, livsstilar och sociala skikt, i alla världens länder, människor som väntar på den signal som ska kalla dem till handling för sina systrars och bröders räkning, kända om okända.

Många väntar sig Kristus som en domare, utsänd för att tukta och straffa dem som bryter mot lagen. Maitreya, Kristus, är en lärare, och kommer riktigt nog att undervisa mänskligheten om livets lagar, men någon domare är han inte, och inte heller har bestraffning någon plats i han vokabulär. Han kommer att söka inspirera människor till att förstå sig själva som själar i inkarnation, på en gemensam resa mot självupptäckt, och som hjälper varandra på vägen. Han kommer att framhålla att konkurrens hindrar och avleder människan från hennes väg, och gör varje glimt av själens natur steril.

Kommersialism

Människan har irrat sig långt bort från vägen. Kommersialism håller mänskligheten i ett järngrepp och kramar livet ur varje generös tanke och gest. Människans själ uthärdar inte mycket mer av detta förtryck och ropar högt i kval och frustration. Samtidigt undrar man över den ökande brottsligheten och vandaliseringen bland unga världen över. Maitreya kommer att visa på de underliggande orsakerna till krig och militarism i världen. Han kommer att visa hur till och med klimat och väder påverkas negativt som resultat. Människan har mycket att lära om effekterna av sina handlingar, och om behovet av disciplin och varsamhet. Kristus, Maitreya, försöker aldrig påverka oss, även om vi på så sätt skulle lära oss fortare. Han vet att endast det som görs med människans fria vilja är legitimt och kan väntas bära frukt.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn