Evolution kontra kreationism

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Många människor tror, eller säger sig tro, att denna värld till dags dato inte är mer än fem tusen år gammal, att människan och alla djurrikets arter och hela mineralriket skapades på några dagar, fullt utvecklade och förfärdigade i alla aspekter.

De anser att evolutionen är en myt, att den kristna bibelns skapelseberättelse är bokstavligt sann och korrekt. För att omfatta en sådan teori måste man blunda för vetenskapen i allmänhet, och de geologiska, antropologiska, paleontologiska och arkeologiska vetenskaperna i synnerhet.

Det är helt riktigt att det fanns en tid när människan inte vandrade på jorden, när istället dinosaurier av gigantisk storlek, levde och härskade i världen. Det är också riktigt att, enligt Våra beräkningar, människans historia är oändligt mycket längre än vad vetenskapen av idag tror. Enligt vetenskapens beräkningar är mänskligheten som mest ca fem till sex miljoner år gammal. Enligt Vår vetenskap och tradition hade emellertid den tidiga djurmänniskan nått den punkt då individualisering blev möjlig och ”Sinnets Söner” började sin långa resa i evolutionen. Det har tagit människan arton och en halv miljoner år att nå dagens nivå. Hur kan det då komma sig att intelligenta och bildade ”kreationister”, mot vetenskapens belägg, håller fast vid vad som framstår som ett skrattretande koncept?

Olika syftning

Svaret ligger i det faktum att evolutionisterna och kreationisterna egentligen argumenterar med olika syftning; bägge har på sina begränsade sätt, rätt. De moderna vetenskapsmännen ser objektivt på Darwins fynd och har samlat en mängd belägg som talar för evolutionen, en lång, långsam utvecklig av människan från djuriska anfäder, i synnerhet utvecklingen av sinnet.

Kreationisterna förlitar sig på den kristna Bibeln som sin guide, och ignorerar det faktum att Bibeln skrevs av hundratals personer över hundratals år, och att den är skriven på symbolspråk och är menad att vara symbolisk snarare än faktisk. Kreationister hävdar med stor emfas att människan är skapad av Gud, till ”Guds egen avbild” och därför inte har något att göra med evolution. Därvid missar Darwin och de som följer honom poängen med människan; att hon är en andlig varelse, av gudomligt ursprung, och om hon inte alltid beter sig som Guds skapelse har hon fördärvats av Satan.

Överbryggas

Kan dessa två diametralt motsatta synsätt överbryggas och på samma gång vidgas? Från Vår förståelses ståndpunkt gör dagens vetenskapsmän, evolutionisterna, utan tvekan en korrekt analys av människans utveckling från djurriket. Vi har fått våra fysiska kroppar från djurriket. Detta gör oss emellertid inte till djur. Darwin och de som rätteligen följer hans tanke beskriver bara människans yttre, fysiska utveckling, och frånser i stort att vi alla är inbegripna i en utveckling av medvetandet. Den mänskliga kroppen har sånär nått sin fulländning, där återstår föga att uppnå. Från medvetandets ståndpunkt, däremot har mänskligheten knappt tagit de första stegen mot en blomning, som kommer att visa att människan verkligen är gudomlig, en själ i inkarnation. En dag kommer själens existens att bevisas av vetenskapen och så bli allmänt accepterad, och den gamla dikotomin kommer att helas.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn