Allt är redo

av Mästaren... genom Benjamin Creme

I många år har vi, era Äldre Bröder, varnat mänskligheten för farorna i att blint följa marknadskrafterna, som i sig är blinda. Därför bör inte den nuvarande stora ekonomiska och finansiella krisen komma som en överraskning. Den ”bubbla” som skapats av konkurrens och girighet måste så småningom spricka. Ändå står de ”marknadens aktörer” som rest detta mäktiga bygge på lösan sand som handfallna, kan inte förstå orsakerna till katastrofen, och söker redan efter bättre vägar för att fortsätta samma vansinne.

Folk i de länder som drabbats hårdast av den senaste tidens händelser är dock väl införstådda med skälen till kollapsen och är arga för att de vet att det är de som kommer att få lida svårigheter och brist månader och år framöver.

Möjlighet

Maitreya, som tålmodigt väntar i kulisserna, ser denna situation som en möjlighet, som tillåter honom att öppet träda fram och börja sitt uppdrag i världen. Den långa väntan på hans framträdande är sålunda nästan över. Mycket snart kommer människor nu att höra Maitreyas uppmaning till handling och till förändring.

Redan nu finns, bland otaliga analytiker som media har vänt sig till för förklaringar och råd i denna kris, visa röster som varnande framhåller att en radikal förändring är nödvändig; att kontroll och reglering av ”marknadens aktörer” måste bli av högsta prioritet för att förhindra en upprepning. Den vanliga människan ropar efter ärlighet och rättvisa och kommer inte att låta sig ignoreras. Så är allt klart till slut, för att Maitreyas ord ska hörsammas och uppfattas som förnuftiga och sanna. Han kommer att framhålla för mänskligheten att en fortsättning på det nuvarande vanstyret endast kommer att skapa ytterligare kaos; att endast en fullständig och ordnad rekonstruktion av världens ekonomiska system kommer att skapa rättvisa och fred; att utan denna rättvisa och fred skulle framtiden bli mycket dyster. Han kommer att säga att vi har svaret i vår hand, att världen är ett; att vi lever vidare och blomstrar i enhet, eller står inför utplåning. Dessa saker kommer Maitreya, bit för bit, att säga till världen och människor kommer att svara an. Inför sina nuvarande ledare kommer de att se det förnuftiga i hans ord och välkomna möjligheten att omsätta hans råd i praktik.

Hur lång denna fas kommer att vara är svårt att förutsäga, men under nuvarande kaotiska förhållanden kan den mycket väl bli kort. De giriga ”marknadens aktörer” har blamerat sig och deras metoder har visat sig undermåliga. De vanliga människorna som bara önskar sig tillräckligt för att försörja sina familjer under anständiga förhållanden är redo för framtidens förändringar och utmaningar. De vill ha rättvisa och fred och är beredda att dela för att nå dessa viktiga mål. Människor är redo; ”marknadens aktörer” är förvirrade och slickar sina sår; Maitreya är också redo och hans hand är på dörrvredet.

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn