Se Honom och gläds

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Många gånger genom åren har jag sagt att Maitreya skulle träda fram "snart", och så har denna förväntan hållits levande i medvetandet hos miljontals människor. Att hans fullständiga framträdande ännu inte har ägt rum är inte ett tecken på trolöshet från min sida, utan beror på detta företags extraordinära natur och svårighet. Människor i allmänhet vet inget om de lagar som reglerar en händelse som denna, och de begränsningar av Maitreyas handlingsutrymme som dessa lagar skapar.

Därtill arbetar vi, era Äldre Bröder, utanför och bortom tidsbegreppet, och har svårt att framlägga våra insikter och information för människor, vars förståelse är präglad av tidens "fakticitet". Likväl, och med detta sagt, så bör denna "tid" ses av människor som det förrum i vilket Maitreya tålmodigt inväntar signalen till att öppet träda fram på världsscenen. De nuvarande kaotiska förhållandena, särskilt på de ekonomiska och finansiella fälten, har förändrat ställningen och möjliggjort ett beslut till en period som människor själva skulle välkomna som "snart". Det kommer därför inte att dröja länge innan Maitreya påbörjar sin öppna mission, utan tillkännagivande. Iaktta och vänta med en förvissad förståelse av hans prioriteringar, och han går inte att missa.

Extraordinär människa

Hur kommer mänskligheten att se på denna extraordinära människa, utan sin like i modern tid och ändå uppenbart en av oss? Hur kommer människor att svara på den enkla sanningen i hans ord? Hur snabbt kommer människor att svara an på hans analys av deras belägenhet? Det går inte att veta exakt hur man kommer att reagera på den första erfarenheten av Maitreya. Maitreya kommer att vara försiktig och relativt återhållen vid första kontakten, för att inte driva bort dem som behöver tid för att utvärdera hans ord och bedöma dess relevans. Snart, förmodar vi, kommer dock många att samlas kring honom, angelägna att se de förändringar förverkligas som han förordar. De i sin tur kommer att sporra sina systrar och bröder att lyssna till dessa tankefrön, och att starta en massiv rörelse för sundhet i världsfrågor. Dessa råd, som kräver en fullständig omläggning av vårt nuvarande sätt att leva, kommer gradvis att framstå som mer logiska, praktiska och möjliga att genomföra än de i förstone kanske tyckts, och så kommer en stor våg av entusiasm för delande av allt och rätta relationer att svepa över världen. Maitreya själv kommer att potentiera dessa naturliga strömningar av rättänkande nationer emellan, och arbeta för att fostra den växande allmänhet som vill se en ny riktning. Så kommer Maitreya att arbeta genom människor för att så frön till det Nya Eden. Så kommer han att i människor alstra en längtan efter det verkliga och det sanna, efter yttringar av kärlek och rättvisa. På detta sätt tjänar Maitreya mänskligheten och visar dem vägen till att leva inom de andliga lagarna. Så kommer Kärlekens Herre att visa sig för människor: som en broder, en vän, en vägvisare, och en resenär liksom de, på väg. Se honom snart och gläds; ta plats i hans led och tjäna; vakna genom honom till din gudomlighet.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn