Vändpunkt

av Mästaren, genom Benjamin Creme

.

När människor inser hur nära de kommit sin egen förintelse, kommer de att bäva inför konsekvenserna av sitt agerande. Sällan har det funnits en tid då människan stått inför en sådan fara. Inte ens i den värsta motgång då man testats och kämpat mot ödet. På senare tid har människan dock förlorat sig själv och sin inriktning så att de tycks har glömt faran som hotar dem. Dessa faror och prövningar är till stor del självförvållade och utan tvekan skuld till passivitet och uppenbar likgiltighet.


När människan förstår detta kommer de att bli förvånade när de inser hur nära förintelse deras agerande har fört dem. De har spelat tärning med Döden och försatt dessa, som har förbundit sig till att hjälpa dem, i en ofattbart ansträngd situation. Naturligtvis vet människor inget eller lite om denna verklighetsflykt och fortsätter bekymmerslöst sin väg. De måste fortfarande komma underfund med att denna väg endast leder till ett öde ökenland, så djupt har de försjunkit i sin materialistiska ambition.

Det ljusnar

De möjligheter som möter människors kreativa ansträngningar är emellertid stora och de kommer att göra betydande framsteg när de ser klart och skygglapparna faller. Detta kommer att förverkligas när människor vänder sig inåt igen och finner det broderskap och den enhet som alla instinktivt söker. Då kommer ett nytt hopp och inspiration att blomstra och leda människor till att fatta nytt mod på deras väg mot att skapa en bättre värld. Enkelhet och ärlig ansträngning kommer att ersätta den nuvarande korruptionen som smutsar ner varje aspekt av människans liv idag. Människor kommer att försöka efterlikna Maitreya och hans grupp av Mästare och på så sätt rena sina strukturer och normer.

Med Maitreya och hans grupp som vägledare kommer människor att växa i kärlek till enkelheten i de nya strukturerna och finna djup tillfredsställelse och sammanhang i dem. De kommer att känna sig väl till mods i en värld utan konkurrens och den spänning som den för med sig. Genom att arbeta i samverkan kommer de att finna en djup tillfredsställelse och fulländning i allt de gör. Maitreya kommer inte att begränsa sin hjälp och sina råd, och det gör inte heller vi, era äldre Bröder, i våra ansträngningar att inspirera till byggandet av den nya civilisationen. De under som kommer att följa denna byggnadsprocess kommer att glädja och förvåna alla. Var och en kommer att ha en roll att spela i uppbyggandet och alla kommer att göra sitt bästa för att åstadkomma detta. Så kommer det att bli.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn