Vägen till stjärnorna

av Mästaren... genom Benjamin Creme

Det kommer snart att bli uppenbart att mänskligheten kommit till en återvändsgränd ur vilken det inte finns någon självklar utväg. Ett blint följande av marknadskrafterna, i kampen för marknader och profit, har lett nationerna till stagnation.

Några går försiktigare till väga, eftersom deras ekonomier vacklar medan andra, och speciellt de nyrika, marscherar vidare, angelägna om allt större rikedomar och tillväxt. Gradvis börjar det gå upp för de mer erfarna att inte allt står rätt till, att framtiden ser blekare ut än den borde vara och att det alltid fruktade raset kanske inte ligger så långt borta trots allt.

Man kan nästan säga att en ny realism håller på att lysa igenom. I denna situation finns det bara en väg för regeringarna att gå, en väg som är så ny, som verkar så otrolig att nästan ingen tanke har skänkts åt dess genomförande.

Hörnsten

Denna nya väg är hörnstenen i Maitreyas råd till nationerna. Det är en oprövad väg, men så uppenbar i sin effektivitet att människorna kommer att bli förbluffade över framgången i sina aktiviteter när den implementeras. Vägen är att dela med sig, en enkel demonstration av människors enhet. Principen att dela med sig uppenbarar gudomlighetens kvalitet. När människor delar med sig kommer de att uppenbara sig som potentiella Gudar. Ingenting är så genuint gudomligt som denna broderskapets gest. När människor inser detta kommer de in på en ny definition av sig själva och de kommer att påbörja byggandet av en era av rättfärdighet. Så kommer att ske.

När Maitreya träder in i människors liv och ger sina råd kommer ett nytt kapitel att öppnas för människorna. De kommer att veta att de inte är ensamma i detta stora kosmos. De kommer att veta att det finns många andra världar inom vilka deras bröder arbetar för dem och räddar dem från många faror. Maitreya kommer att inviga en era av kontakt med dessa fjärran bröder och upprätta en framtid av ömsesidigt samarbete och tjänande. Så kommer att ske.

Väl avvägda ord

Mina vänner, detta är inte bara drömmar utan väl avvägda ord från en som vet. Var därför positiva och beredda för denna växande klarsynthet och kapacitet för tjänande. Maitreya kommer att visa er att vägen till stjärnorna är en genomförbar resa mot upplysning.
Han kommer att visa att livets alla beståndsdelar manifesterar sig genom hela kosmos och att denna kunskap fram till nu har undanhållits människorna, men att kommande generationer kommer att ges en säker väg att följa. Mycket beror därför på människans gensvar på Maitreyas vägledning.

Människorna kan verkligen välja:
att som människor förbli hämmade i växandet till storslagenhet eller att bli det de i verkligheten är, sanna Gudar. Maitreya är säker på att människor kommer att svara an från hjärtat och han kommer att vägleda dem till deras sanna öde.

 

Tillbaka till Artikelmenyn

Tillbaka till Huvudmenyn